Institutt for prosess-, energi

Institutt for prosess-, energi- og
miljøteknologi (PEM)
Klaus-J. Jens
professor
instituttleder
Høgskolen i Sørøst-Norge
BSc studieretning: Bygg
Høgskolen i Sørøst-Norge
Plan og Infrastruktur
Bygg Design
BSc studieretning: Maskinteknisk design
Høgskolen i Sørøst-Norge
BSc studieretning: Gass- og energiteknologi
Høgskolen i Sørøst-Norge
MSc studieretning: Energy and Environmental Technology
Høgskolen i Sørøst-Norge
MSc studieretning: Process Technology
Høgskolen i Sørøst-Norge
Strategisk retning TF - Prosess-, energi- og miljøteknologi (PEM)
PEM: 25 år FoU. Avanserte laboratorier og aktivt simuleringsmiljø. Nært samarbeid med Tel-Tek.
Strategi: Bærekraftig teknologi. Tett samarbeid med regionens industri og næringsliv.
Prosess- og energiteknologi innen onshore/offshore
Vannrensing / Biogass / Bioenergi
Acid gas treating / CO2-fangst
Gasseksplosjoner og teknisk sikkerhet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Institutt for prosess-, energi-, og miljøteknologi:
Forskning
Hydrogen Safety
High speed film
5000 frames/sec
Environmental biotechnology
Process safety, combustion & explosions
Acid gas treating
Høgskolen i Sørøst-Norge
www.usn.no
Høgskolen i Sørøst-Norge