Untitled - Pasientsikkerhetsprogrammet

Pilotrapport -Tidlig oppdagelse – EWS – Martina
Hansens Hospital







o
o
o
o
o













Risikovurdering
Utarbeide en prosjektplan med milepæler
Utarbeide et opplæringskonsept
Benytte og utvikle egne opplæringsressurser vs innleie av kursleverandør
Effektiv tidsbruk til opplæring
E-læring med kursprøve
Kursprøve og praktisk eksamen


Praktisk scenariotrening som integreres med HLR.
Simuleringssenter


o
o
o


Praktisk eksamen for alle deltagere
System for overvåkning av kursgjennomføring og avmelding til ledere




Elektronisk kursevaluering
Utarbeide nødvendige verktøy og prosedyrer



o




o


o
o
o
Sikre god informasjon til medarbeidere










Sikre dialog og forankring hos ledere på alle nivåer.
Hvilke tester har dere gjennomført?
Hvordan gjennomførte vi hvert enkelt tiltak?



Implementere NEWS-konseptet, sikre at det lever videre i organisasjonen og at det
utvikles videre.
Vedlikehold av kunnskaper
Bidrag til kontinuerlig forbedring




o
o
o


1.
a.
b.


12.01.a Forverret tilstand: Antall utrykninger av hjertestanstansteam pr 1000
liggedager i perioden
12.02.a Forverret tilstand: Antall overflyttinger til intensiv eller annet høyere
behandlingsnivå pr 1000 liggedager i perioden
12 12.03. Forverret tilstand: Andel pasienter som har en fullstendig utfylt
NEWS.03. Forverret
12.04. Forverret tilstand: Andel pasienter med fullstendig utfylt NEWS og hvor
overvåkningsfrekvens er i henhold til NEWS anbefaling
12.04.d Forverret tilstand: NEWS dokumentasjon; fullstendig utfylt NEWS etter
anbefalt frekvens og respons
12.05. Forverret tilstand: Responstid for MIG (mobil intensivgruppe)
Oppsummering av resultater og vurdering av disse.
Gjennomføringsgrad – NEWS - opplæring
Evaluering av opplæring
Intern database over NEWS-registreringer





Bruk av resultater i forbedring

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
Fallgruber
o
o
o
o
o
o
Brukererfaringer -feedback




Hva bør vi ta vare på?
ABCDE
ISBAR
NEWS
Ressursdatabase:


o
o
o
o
Integrasjon i kontinuerlig forbedringsarbeid



Extranett målinger
Tilpassinger i tiltakspakken
SCORINGSKJEMA
NEWS - NATIONAL EARLY WARNING SCORE *
FYSIOLOGISKE
PARAMETERE
Respirasjonsfrekvens
Oksygenmetning
Oksygentilskudd
Temperatur
Systolisk blodtrykk
Pulsfrekvens
Bevissthetsnivå
Smertenivå
Forkortelse
RF
SpO2
O2
Temp
BT-Sys
Puls
AVPU
VAS
3
2





92-93
JA
91 - 100
1
0
9 - 11
94-95
12 - 20
 96
NEI
36,1 - 38, 0
111 - 219
51 - 90
A-våken

35,1 - 36,0
101 - 110
41 - 50
1
21 - 24
 25
 39,1
91 - 110
111 - 130
***) Vedvarende smerter som er vanskelig å håndtere. (Lokal tlpassing MHH)
v 1-19
3
38,1 - 39,0
*) NEWS initiative; NHS (UK) & Royal College of Physicians
**) Verbal, Pain, Unresponsive (se veiledning)
Martina Hansens Hospital
2
22.04.2016
 220
 131
V, P el U **
***
Martina Hansens Hospital
NEWS-MHH RESPONS-SKJEMA
Va
rsl
ep
as.
an
sv.
Va
rsl
Sy
ev
ke
ak
pl.
t
h
Le
. le
ge
ge
mø
ter
Va
op
rsl
Ko
p
et
nti
e
n.
am
mo
**
nit
Fly
ore
tte
rin
til
gp
ov
åp
erv
os
åk
t
Ha
nin
nd
g
s
lin
a
v
gsp
d.
la n
TILTAK
RESPONS
NEWS (SCORE)
NEWS MÅLEFREKVENS
GRØNN
0
Min 12 timer
GUL
1-4
Hver 5 time

RØD
5-6 eller:
TRIGGER = 3
i én parameter (*)
Hver time

≥7
Hver time
BLÅ
1) Grunnleggende bekymring for pasientens tilstand
SPESIALKRITERIER 2) Lav diurese over tid
FORKLARING




22.04.2016
KOMMENTAR
Handling på VAKT-TID
(etter kl 18:00 man-fre og lør/søn)
Fortsett med NEWS scoring etter prosedyre
Sykepleier vurderer om pasienten skal scores oftere, og
Visitt ved ortoped / revmatolog
() om det er behov for behandlingstiltak eller styrket
monitorering
hver dag
Varsle lege, kontinuerlig overvåkning på post
Vakth ortoped møter opp


v 1-19



Sykepleier foreslår
RESPONS-FARGE, lege
beslutter
Sykepleier varsler vakthavende lege umiddelbart.
Tilkalle anestesilege, hvis til stede på huset.
Grundig pasientundersøkelse
Vurdere overflytting til overvåkningsavdeling
3) Uvanlig sterke smerter i operasjonsområdet
*) TRIGGER = Det er scoret 3 eller høyere i èn parameter. Pasienten går da automatisk til RØD respons
**) Team= Varsling av anestesilege,anestesisykepleier, ortoped/revmatolog eller stansteam. På vakttid evt eksterne ressurser (113)
Visitt ved ortoped hver dag
Vakth ortoped møter opp
Vurdere ambulanse via 113
Konferere med anestsilege i vakt
Observasjonskurve
Skjemaet skal scannes
National Early Warning Score
NEWS – observasjoner
Pasient – ID
NB! Sett på klistrelapp
Respons: se baksiden
innleggelsesdato:
dato
dato
tid
tid
Respirasjonsfrekvens
AB
≥ 25
21–24
3
2
≤8
1
3
94–95
AB
92–93
≤ 91
O2 tilførsel
l/min
230
Blodtrykk
systolisk
220
Marker med:
Score
systolisk BT
3
220
190
180
170
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
60
50
Blodtrykk diastolisk
>140
130
120
110
100
90
80
70
50
Blodtrykk diastolisk
3
2
2
1
1
>140
130
110
100
90
60
1
3
3
50
30
V/P/U
CNS
Bevissthet: A = våken. Reagerer på: V = tilsnakk. P = Smertestimulering. U = Reagerer ikke
≥ 39°
38°
E
2
1
36°
≤ 35°
1
3
Temperatur
38°
E
36°
≤ 35°
<7
<7
≥7
≥ 39°
D
37°
37°
VAS/NRS
3
≥7
VAS/NRS
Total NEWS
Total NEWS
Blodsukker
Diurese ml/t
Signatur
Scoringsintervall
Oppfølgingsplan Ja/Nei
Signatur
Respons
Scoringsintervall
Oppfølgingsplan Ja/Nei
Blodsukker
Diurese ml/t
Tilleggsparam.
Tilleggsparam.
C
40
A/våken
3
Puls
120
70
A/våken
Temperatur
Respons
C
60
60
V/P/U
Score
systolisk BT
90
80
30
Blodtrykk
100
70
40
AB
O2 tilførsel
110
80
50
D
230
180
70
CNS
l/min
200
80
C
≤ 91
190
1
2
3
3
3
3
3
SpO2
92–93
200
90
Puls
94–95
210
100
AB
≤8
210
110
C
1
2
3
2
Respirasjonsfrekvens
9–11
≥ 96
≥ 96
SpO2
21–24
12–20
12–20
9–11
≥ 25
NEWS-MHH RESPONS-SKJEMA
Martina Hansens Hospital
1) Grunnleggende bekymring for pasientens tilstand
2) Lav diurese over tid
3) Uvanlig sterke smerter i operasjonsområdet
TIltak
ver 1,0
04.11.15
st .
.
** po vd
pl
a
ke e p am på s
sy leg p te g ing lan
v. h. r o lig rin kn p
RESPONS NEWS (SCORE) NEWS MÅLE-
KOMMENTAR
Handling på VAKT-TId
s
s
e
t
g
e
å
t
an ak ø fa or rv ng
FREKVENS
(etter kl 18 man-fre og lør/søn)
s. v m err nit ve dli
pa sle ge tv o l o an
le ar e le . m ti H
rs V L rs tin tte
Va
Va on Fly
K
Fortsett med NEWS scoring
grønn
0
Min 12 timer
etter prosedyre
Sykepleier vurderer om pasienten Visitt ved ortoped/revmatolog
skal scores oftere, og om det er hver dag
gul
1–4
Hver 5. time
3
(3)
behov for behandlingstiltak eller
styrket monitorering
5–6 eller Varsle lege, kontinuerlig
Vakth. ortoped møter opp
rød
trigger=3
Hver time
3 3 333 overvåkning på post
i én parameter(*)
Visitt ved ortoped hver dag
Sykepleier varsler vakthavende
Vakth. ortoped møter opp
lege umiddelbart.
Tilkalle anestesilege, hvis til
Vurdere ambulanse via 113
blå
≥ 7
Hver time 3 3 3 3 3 stede på huset.
Grundig pasientundersøkelseKonferere m. anestsilege i vakt
Vurdere overflytting til
overvåkningsavdeling.
spesial-
kriterier
*) TRIGGER = Det er scoret 3 eller høyere i èn parameter. Pasienten går da automatisk til RØD respons
**)Team= Varsling av anestesilege,anestesisykepleier, ortoped/revmatolog. På vakttid evt eksterne ressurser (113)
Sykepleier foreslår RESPONSFARGE,
lege beslutter
forklaring
Fx - FELLES OBSERVASJONSKURVE med NEWS
INNDATO:
OP.DATO:
NAVN
UTKAST
DIAGNOSE:
ver 0-12
DATO
Kurve nr: ________ TID
SpO2
≥ 96
94–95
92–93
≤ 91
1
2
3
O2-tilførsel
l/min
2
3
Blodtrykk Systolisk
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
>140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
3
2
2
1
1
C
AB
AB
Resp.frekv
≥ 25
21–24
12–20
9–11
≤8
3
2
1
3
1
2
3
3
3
3
3
Blodtrykk diastolisk
C
Puls
A/Våken
V/P/U
CNS
D
1
3
3
3
D
ANGI NIVÅ: Bevissthet: A = våken. Reagerer på: V = tilsnakk. P = Smertestimulering
Temperatur
≥ 39°
38°
37°
36°
≤ 35°
D
VAS/NRS i ro
(angi verdi)
2
1
1
3
<7
≥7
3
Smerte ved bevegelse (0-10)
Fotopptr./ Arm-motor.(J/N)
Instikkssted observert (J/N)
E
Kvalme (0-3)
Kløe (J/N)
Urinretensjon (J/N/KAT)
Mobilisert (0-3)
Blodsukker
Diurese (ml /total)
NEWS
TOTAL NEWS
RESPONSFARGE Hv/Gr/Gu/Rø/Bl
SCORINGSINTERVALL
TILTAKSPLAN
NullScore("0") NEWS SLUTT (NS)
Infusjon (ml/t) / Klin.bolus (ml)
EDA / PNB
Bous (Akseptert/Forsøk)
Gitt-totalt (mg) / restvolum
Sensorisk nivå ø. grense (H/V)
Sensorisk blokade (0-3)
Side/nivåforskjell (J/N)
Motorisk blokade (0-3)
Bolus Akseptert/Forsøk
Gitt-totalt (mg) / restvolum
S
LEGEMDLER OG INFUSJON
PCA
Inst.bolusdose /klin.bolus (mg)
SIGNATUR
EDA - EPIDURAL
Innstikk
/
Bupivac 1mg/ml Fentanyl 2mg/ml Adren 2mg/ml
Avstand fra hud til LOR:
Avst.fra hud til kat.spiss
EDA ORDINASJON
PNB
PNB ORDINASJON
Testdose
EDA
ml
kl:
Type:
Testdose
*
ml
kl:
Morfin 100 mg o Annet **: o
Stand
Infusjon
EDA
ml/t
Sign:
Side:
Infusjon
*
ml/t
Sign:
**
1 mg
mg
ml/t
Start kl:
Kat cm
Starthastigh:
ml/t
Start kl:
Volum: 100ml
Sperretid
8 min
min
ml
inntil
/time
Hastigh: 0 mg/t
Bolus/time
7/t
ml
inntil
/døgn
Ktrl m+p:____
Klinikerbolus
2 mg
Starthastigh.
Bolus:
EDA
ml
inntil
Bolus: Marcain 1/4%
ml
inntil hver 8. time
Kontr. progr. + medik. CASS-pumpe: Sign ______ / ______
Punpe#:
/time
*) Ropivacain 2 mg/mlBolus:
**)
*
Klin.bolus
Kontr. progr. + medik. CASS-pumpe: Sign ______ / ______
IV PCA ORDINASJON
Punpe#:
_____ ___mg Bolusmengde
P#:
Sign
Just.
/t
______ ______
NEWS -NOTAT
Brukes ved rød + blå respons
Dobbeltklikk over feltene
RØD
5-6 el
trigger
NEWS (SCORE)
BLÅ
RESPONSFARGE:
[skriv]
≥7
SCORE:
[skriv]
KRYSS AV:
NEWS MÅLEFREKVENS
1t
Varsle pas.ansv. Sykepl.
Varslevakth. lege
Lege møter opp
Varsle tverrfaglig team
Kontin. monitorering på post
Flytte til overvåkningsavd.
Handlingsplan
ISBAR benyttet ved varsling



Navn på lege(r) som er varslet:
Andre tiltak utført:
Handlingsplan -beskrivelse:
1t






ver 1-2



[skriv]
[kryss]
[kryss]
[kryss]
[kryss]
[kryss]
[kryss]
[kryss]
[kryss]
ISBAR -RAPPORTERING
I
Fri luftvei?
Puster pasienten?
B RESPIRASJON
Respirasjonsfrekvens
Oksygenmetning
Fremmedlyd (piping mv)
Hjelpemuskulatur/Inndragning
Tungpust
Utmattet
RF
SpO2
D
D
D
C SIRKULASJON
Pulsfrekvens
Pulskvalitet
Kapillærfylningstid >2,5 sek
Blodtrykk
Diurese
CRT D
BT-SYS
D BEVISSTHET
AVPU-score
Pupillestørrelse
Smerte
Blodsukker
E AVKLEDNING
AVPU*
VAS
Bls
S
B
A
NEWS
A LUFTVEI
RESPONS-FARGE ______
fått prøvesvar ______
BAKGRUNN - Kortfattet sykehistorie
Tidligere sykdommer/inngrep (hvis relevant)
Forløp aktuelle innleggelse
Allergier
AKTUELL TILSTAND - status og vurdering
Respirasjonsfrekvens
Oksygenmetning
Oksygentilskudd J/N
Temperatur
Systolisk blodtrykk
Hjertefrekvens
Smertenivå -VAS
*) AVPU:
A-lert-våken
V-erbal
P-ain
U-nresponsive
NEWS MHH
SITUASJON - hva er problemet?
Jeg ringer fordi …
NEWS SCORE ______
Jeg ser at ______ /
Bevissthetsnivå -AVPU
Full US: Utslett-sår-blødn-bandasje
Temperatur
D = Faresignal
IDENTIFIKASJON
Mitt navn er ….
Jeg ringer fra ….
Jeg snakker med …….. (bekrefte hvem du snakker med)
Pasienten; navn, alder, kjønn
Aktuelle innleggelse inngrep/diagnose
v 1-19
R
Supplerende ABCDE -informasjon
VURDERING: Jeg tror problemet skyldes: ……
RÅD / TILTAK
Jeg anbefaler …….
Hva er din anbefaling?
1. Umiddelbare tiltak
2. Overvåkning / overflytting
3. Undersøkelser
4. Behandling
5. Tilkalling: Komme selv, tilkalle annet personell ……
Oppfølgingsplan:
Plan: Hvis ikke bedring /effekt av behandl./el. forverring:_
NEWS: Scoring - hvor ofte ? ……
Ta kontakt på nytt, når ?
Kun oppgi ved score > 0
ABCDE -undersøkelse
NEWS-REGISTRERINGER
–MÅLET OM 85% i sikte!
MÅLEPUNKT 1: KOMPLETT UTFYLT NEWS KURVE

Sørg for at alle målinger blir: komplett registrert, med alle parametere, og med signatur
Kommentar:
Bra utvikling til
oktober.
Fall i resultater siste
uker i november
MÅLEPUNKT 2: MÅLINGER PÅ RIKTIGE TIDSPUNKT



Null-måling:
o INNLAGTE PASIENTER: I mottak
o SDI:
Ved ankomst Anestesiavdelingen
o Anestesisykepleiere: Sjekk om null-måling er registrert, og utfør hvis det mangler.
Postoperativ:
o Første måling 1 time etter ankomst, eller når pas er våken.
o Ny måling etter 3 timer, senest før avlevering
Sengepost:
o Senest 5 timer etter forrige måling på Postoperativ, og videre hver 5. time til kl 08:00
o Deretter ut fra responsfarge, men minst hver 12. time.
Kommentar:
Målsetting oppnådd i
oktober / november!
Fall i resultater siste 2
uker
KONKLUSJON: Med fullt fokus de siste ukene av desember og januar 2017, så vil vi være i mål!
Takk for innsatsen!
Asgeir,
Monica & Superbrukerne