Innkalling årsmøtet - Trondheim Rideklubb

Innkalling til Årsmøtet
09. februar. 2017 kl. 19.00 på Bratsberg Ride og Treningssenter.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av dirigent,referent og tellekorps, samt 2 personer til å underskrive protokoll.
Godkjenning av årsberetning
Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
Behandle innkommende forslag
Godkjenning av budsjett
Fastsettelse av kontingent
Valg
Evt, forslag sendes til [email protected] 14 dager før årsmøtet.
Alle medlemmer som har betalt kontigent har tale og forslagsrett.
Stemmerett har alle medlemer som har fylt 15 år og som har vært medlem minst 1 mnd.
Styret