Lærling for industrimekanikerfaget Sauda

Saudefaldene søker etter ny medarbeider:
Lærling for industrimekanikerfaget
fra 1. august 2017
Søknad sendes til: [email protected]
innen 3. mars 2017
Saudefaldene er et kraftselskap eid av Orkla med 85% og Sunnhordaland
Kraftlag med 15%. Selskapet har driftansvar for 6 kraftstasjoner med
tilhørende regionalnett. Selskapet har kontor i Sauda.
Vi er på web og Facebook - www.saudefaldene.no