Vedlegg uten navn 00139

SAKLISTE FOR ÅRLIG MØTE I KOLBOTN IL FOTBALL HERRER
08.02.2017
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av sakliste
4. Valg av dirigent og sekretær
5. Valg av to personer som sammen med styret skal godkjenne protokollen
6. Styrets beretning
7. Behandle revidert regnskap 2016
8. Innkomne forslag
 Behandle forslag «Den Blå Tråden» - revidert Sportslig Plan for KIL
Fotball Herrer
9. Fastsettelse av treningsavgifter for 2017
10.Behandle forslag til budsjett 2017
11.Valg
Kolbotn, 20.01.2017
Styret i KIL Fotball Herrer