konkurranse - Tolga kommune

SPARK
3 KLASSER
KONKURRANSE
Dame alder 14 – 99 år
Herre alder 14 – 99 år
Barn 7 – 13 år
NÅR
OPPMØTE START
NB! Tidspunkt kan endres utfra
forventet målgang. Følg med på
www.tolga.kommune.no og
facebooksiden «Sjekkpunkt Tolga»
Traktor frakter sparker
opp fra bomkassa kl 1515.
12.Februar kl 1630
HVOR
Tolga - Fjellveien ned
Ca 2 km ned fra Brattlia (toppen av den bratteste lia i Fjellveien)
til Sætersgård stadion
I forkant av målgang av F600 arrangeres sparkkonkurranse .
I forbindelse med Femundløpet vil TV2 være på Tolga med et filmteam
for å filme innkomsten av F600.
Tolga er en kommune med tæl, og jeg håper TV2 vil fatte interesse for
dette «stuntet» med å kåre tolgingen med mest tæl.
Har du noen ideer til et stunt så er det fritt fram for å vise seg fram.
Jeg håper mange folk møter opp på sjekkpunktet søndag kveld for å
skape en fin folkefest og vise at på Tolga har vi det gøy!
Dette er mitt bidrag.
Hilsen ordfører Ragnhild
rdringen? aarrangererordføreresparkkonkurranse for å kåre
Toppen av Brattlia, i
Fjellveien. Deltagere må
være på plass senest kl
1600.
MÅLGANG
Sætersgård stadion, ned
sprintbakken fra
Strømsmoveien
SAMARBEIDSPARTNER
Design- og
utsmykningsgruppa
Hovedlandsrennet 2017
Sjekkpunkt Tolga
PREMIE
En spark til beste utøver i
hver klasse. Og heder og
ære som «beste tolging
med tæl»!
Tar du utfordringen?