Plakat - skogevel.no

Du er invitert til
Kvalitetskveld.
Vaagheim laurdag
25. februar kl. 1900
Underhaldning.
Musikk. Nye lokale krefter.
Mat.
Pris kr 250.-
Påmelding innan 19.februar. Send helst e-post:
[email protected] eller sms til 97133041
Betal til bankkonto som du får på e-post.
Dette er den 5. Kvalitetskvelden i rekkja. Same prosedyre i år også.
Arr: Skogsvåg Ungdomslag og Årbok for Skogsvåg.