Sommerferie

Parti:
Onsdag 11.1
Utholdenhet
Kneopptrekk
4.v spark/sidespark
Onsdag 25.1
Utholdenhet
Kneopptrekk
Spark/stegsparring
Onsdag 8.2
Balanse,koordinasjon
4 v blokk, punsj,
mønster
Spark på target
Onsdag 22.2
Vinterferie
Onsdag 8.3
Utholdenhet
4.v spark /sidespark
spark på target
Onsdag 22.3
Utholdenhet, teori
Spark /sidespark
Spark på target
Onsdag 5.4
Utholdenhet
4vblokk/punsj/mønst
Selvforsvar
Onsdag 19.4
Ansetninger
4 v blokk, punsj,
mønster
Teori
Onsdag 3.5
Spark / kneopptrekk
Mønster
4. v punch/blokk
Knyte belte
Onsdag 17.5
Fri
Onsdag 31.5
Styrke, spenst
Mønster/ respekt. 4v
Pute/pads
Siste skoledag er
22.06.17
Sommerferie
Nye barn
kl 1730 - 1830
Instruktør:
Mandag 16.1
Stegsparring
4.v blokk
ansetninger
Mandag 30.1
Stegsparring
4.v blokk
Ansetninger
Mandag 13.2
Utholdenhet
Ansetninger
Steg sparring
4.v spark/sidespark
Mandag 27.2
Teori, Spenst,
4 v blokk, punsj,
mønster
Pute/pads
Mandag 13.3
Styrke
Steg sparring
Volte og fallteknikk
Mandag .27.3
Spenst, koordinasjon
Mønster/ respekt. 4v
Spark
Mandag 10.4
Påskeferie
Onsdag 18.1
Gåstillinger - frem
og tilbake
Mønster/4 v
Onsdag 1.2
Mønster /4 v
Styrke
Fallteknikk
Onsdag 15.2
Ansetninger, spark
4 v blokk, punsj,
mønster
Teori
Onsdag 1.3
Treffpunkter
Grunnteknikkstilling, spark
High/flykick
Onsdag 15.3
Styrke,Steg sparring
Volte og fallteknikk
High/flykick
Onsdag 29.3
Graderingspensum
Mandag 23.1
Treffpunkter
4 v blokk, punsj,
mønster
Mandag 6.2
Treffpunkter
4 v blokk, punsj,
mønster
Mandag 20.2
Vinterferie
Onsdag 12.4
Påskeferie
Mandag 17.4
Påskeferie
Mandag 24.4
Spenst
4. v spark/sidespark
Selvforsvar
High/flykick
Mandag 8.5
Ansetninger
4.v. blokk/punch
4. v spark
Stegsparring
Mandag 22.5
Teori, styrke
Mønster/ respekt. 4v
Pute/pads
Onsdag 26.4
Koordinasjon
4 v.blokk
4.v spark
Selvforsvar
Onsdag 10.5
Styrke
Grunnteknikk: Gå
stillinger
Stegsparring
Onsdag 24.5
Styrke
Steg sparring
Volte og fallteknikk
Spark/Sidespark
Onsdag 7.6
Graderingspensum
Mandag 1.5
Fri
Mandag 5.6
Sidespark/spark
Mønster/ respekt. 4v
Prøvegradering
Stig Haugdal og
Marianne Berdal
Mandag 6.3
Teori, koordinasjon
4v blokk, punsj,
mønster
Prøvegradering
20.3
Fri sparring,
Stegsparring/4v
4.v spark på target
Mandag 3.4
Gradering
Oppmøte kl 1730
Mandag 15.5
Teori
4v blokk, punsj,
mønster
Utholdenhet
Mandag 29.5
Spenst, koordinasjon
4. v spark/sidespark
Selvforsvar
Balanse
Mandag 12.6
Gradering kl 1800
Oppmøte kl 1730