Skibyttedag - St. Paul skole

Skibyttedag/
Vinterutstyrsbyttedag.
På initiativ fra foreldre inviterer vi alle som vil kjøpe
selge eller bytte utstyr.
Lørdag 11. februar kl 13-15 i gymsalen.
9.klasse selger kaffe og kaker mm. Husk kontanter!
Hva?
Ski, skistøvler, staver, skøyter, ytterklær,
hjelmer, akebrett, snøballkanoner, etc
Regler:
1.
2.
3.
4.
Du bestemmer prisen og setter en klistrelapp på.
Kjøper og selger blir enig om kontant, «vipps» e.l.
Det du ikke får solgt må du ta med deg igjen.
Det du kjøper må du ta
med.
5. Hvis du ikke kan komme
lørdagen, hjelper
Friluftslivsgruppen. Ta
det med til resepsjonen
fredag og sett på navn
og pris.
6. Dersom du finner noen
å bytte noe med, er det
selvfølgelig helt ok!
Hvis du ønsker å gi skiutstyr til skolens skibank, kan du la det stå igjen. (Ikke
slalomutstyr). For øvrig minner vi om at vi svært gjerne låner ut ski mm gratis til
elever og familier. Men vi må ha det på plass til skidagene i mars.
Da venter vi bare på snøen!