Regnskap 2016 - Trondheim Frisbeeklubb

Trondheim Frisbeeklubb
Årsrapport 2016
Eiendeler
Konto
1500 Medlemsfordringer
1700 Forskuddsbetalt medlemskontigent
1900 Kasse
1920 Bankinnskudd
Sum Eiendeler:
Inngående balanse
Bevegelse
Utgående balanse
23 000,00
0,00
23 000,00
0,00
-1 730,00
-1 730,00
171,00
0,00
171,00
52 399,95
68 282,61
120 682,56
75 570,95
66 552,61
142 123,56
Gjeld
Konto
Inngående balanse
Bevegelse
Utgående balanse
2310 Gjeld til Medlem
-1 345,30
-14 240,84
-15 586,14
2400 Leverandørgjeld
0,00
-47 745,00
-47 745,00
-1 340,00
1 080,00
-260,00
-2 685,30
-60 905,84
-63 591,14
Inngående balanse
Bevegelse
Utgående balanse
72 885,65
0,00
72 885,65
0,00
5 646,77
5 646,77
72 885,65
5 646,77
78 532,42
2990 Ace pott
Sum Gjeld:
Egenkapital
Konto
2050 Annen egenkapital
Overskudd
Sum Egenkaital:
Inntekter
Konto
Bevegelse
Budsjett 2016
Budsjett 2017
3110 Salg Merchandise
21 127,72
13 000,00
0,00
2 000,00
3200 Kontingent medlemmer
26 750,00
30 000,00
3410 Tilskudd
34 433,00
20 000,00
3700 Grasrotandel
41 010,94
3 000,00
3850 Inntekt arrangement
98 639,00
60 000,00
111,79
222 072,45
128 000,00
0,00
3118 Salg Kiosk
8040 Renteinntekter
Sum Inntekter:
Kostnader
Konto
Bevegelse
Budsjett 2016
Budsjett 2017
4300 Vareinnkjøp Merchandise
48 840,36
10 000,00
4 581,69
1 200,00
6010 Premie arrangement
48 273,00
40 000,00
6020 Annen kostnad arrangement
29 781,37
10 000,00
500,00
500,00
0,00
3 500,00
64 328,95
30 000,00
6550 Diverse driftsmaterialer
4 011,88
6810 IT kostnader
2 932,50
3 000,00
6820 Trykksaker
4 990,07
7170 Reisekostnader etter regning
5 396,00
7610 Styre og årsmøtekostnader
1 142,50
1 000,00
7770 Bank- og kortgebyr
1 647,36
800,00
216 425,68
100 000,00
0,00
4310 Vareinnkjøp kiosk
6100 Kontingent organisasjon
6310 Vedlikehold anlegg
6320 Anleggsutgifter
Sum Kostnader:
Faktisk
Budsjett
Budsjett neste år
Årsresultat
5 646,77
28 000,00
0,00