Særskilt tilrettelegging for privatisteksamen

Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Fornavn
Etternavn
Personnummer (11 siffer)
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
E-post


Du må legge ved sakkyndig vurdering. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog
eller fra PPT. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i
tilretteleggingen.
Du er selv ansvarlig for å sende inn relevant dokumentasjon.
Tiltak det kan søkes om: Utvidet tid, opplesing av oppgaven. Andre behov kan innvilges etter særskilt
vurdering. Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.
Fagkode/fag:
Søker om følgende tilrettelegging:
Dato
Underskrift
Søknadsfrist 15.sept/1.feb. Søknader som mangler dokumentasjon eller kommer
etter fristen blir ikke behandlet. Fyll ut alle feltene og send søknaden sammen med
vedlegg til:
Eksamenskontoret, Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
eller som vedlegg på e-post til: [email protected]
Forskrift til opplæringsloven § 3-32 beskriver rett til særskilt tilrettelegging av eksamen.