PDF FIL - Beskrivelse Fordypningsmodul- tvang - KoRus-Øst

Fordypningsmodul
Tvangstiltak overfor gravide etter Helse og omsorgstjenestelovens (HOT) § 10-3
Tema
Gjennomgang av «Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse
og omsorgstjenesteloven», med spesielt fokus på «tilbakeholdelse av gravide
rusmiddelavhengige». Herunder vilkår/inngrepskriterier- når skal kommunen vurdere tvang? Hva
sier forskning/erfaringer om temaet? Faglig innhold i institusjonsbehandling ved § 10-3
plasseringer.
Målgruppe
Ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester
Antall timer
3 x 45 min
Foredragsholdere
KoRus-Øst
Læringsmål
•
•
•
•
Økt kunnskap om sentrale føringer i HOT § 10-3.
Kjennskap til forskning/erfaringer knyttet til gravide rusmiddelavhengige innlagt på tvang.
Økt kunnskap om faglig innhold i behandlingsforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Kjennskap og informasjon om kommunal tjeneste som er delegert myndighet til å forvalte
tvangsbestemmelsene
(Aktuell kommune vil bli bedt om å presentere tjenesten som er delegert myndighet til å forvalte
tvangsbestemmelsene).