Priser og avgifter i 2017 for Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Priser og avgifter i 2017 for Kirkelig fellesråd i Trondheim.
Seremonier og gravsetting
Tjenestenavn
Leie kirke/ kapell utenbysboende
Gravsetting direkte utenbys
Kremasjon direkte utenbys
Nedsettelse og administrasjon av utenbys urne
Meditasjonsspill
Takst 2017
kr 4 904
kr 9 269
kr 5 758
kr 2 347
kr 838
Festeavgift pr grav pr år
Feste kistegrav pr grav pr år
kr 268
Feste Standard urnegrav pr år
Feste urnegrav 1 plass (2, 6, 8,
kr 172
kr 43
Navnet Minnelund
Tjenestenavn
Navnet minnelund pr år
Reservert minnelund 5 år
Navnet minnelund utenbys pr år
Reservert minnelund utenbys 5 år
1 år
kr 542,00
5 år
20 år
kr 10 840
kr 1 770
kr 879,00
kr 17 580
kr 2 655
Urnekapsler og forsendelse av urner. Oppbevaring.
Urnekapsel innenbys boende
Urneforsendelse i Norge
Oppbevaring av kiste utenbysboende
Bytte av urnekapsel, utenbys urne
kr 469
kr 491
kr 625
kr 625
Diverse tjenester som utføres på kirkegården
Annet Arbeid, Pr. 1/2 Time
kr 300
Arbeid Med Traktor, Pr. Time
Oppretting av gravminne normal størrelse
Bolting/sikring av gravminne pr bolt
Sokkel til vanlig gravminne
Fjerning av vanlig gravminne fra gravplass
Transport av gravminne fra lager til gravplass
Delsletting av gravsted
Symbolsk flytting av gravlagt. Adm. kostnader
kr 890
kr 600
kr 370
kr 385
kr 1 060
kr 1 060
kr 1 060
kr 600