Brosjyre psykisk helse

Engerdal
Kommune
Engerdal Kommune
Hvem jobber med psykisk
helse i Engerdal kommune?
Det er jeg: Lene Cecilie Lillestu, 27
år, bosatt i Engerdal. Utdannet
sykepleier som driver med
videreutdanning i rus, avhengighet
og psykiske lidelser, samt kognitiv
terapi trinn 1.
Lene Cecilie Lillestu
Psykiatrisk sykepleier
Engerdal Helsesenter
2443 Drevsjø
Telefon: 6245 8600
Mobil: 400 24 933
Email: [email protected]

Psykisk Helse
Psykisk helse
Psykisk helse handler om hvordan
vi har det. Psykiske vansker og
lidelser kan ramme mennesker i
alle aldersgrupper og lag av
befolkningen. Hvordan
problemene viser seg, varierer fra
person til person, avhengig av
livssituasjon og omfanget av
problemet.
Det psykiske helsearbeidet i
kommunen skal bidra til å fremme
selvstendighet og tilhørighet hos
mennesker med psykiske vansker
eller lidelser. Målsettingen med
psykisk helsearbeid er å bidra til å
fremme selvstendighet, tilhørighet
og styrke evnen til å mestre eget liv
for mennesker med psykiske
vansker og lidelser.
Det psykiatriske helsetjenestes
innhold vil være ut fra den enkelts
behov, slik at du vil først få tilbud
om en vurderingssamtale for å
kartlegge dine behov for tjenester.
Psykisk helsetilbud i
Engerdal Kommune
Her finner du en oversikt over ulike
hjelpetelefoner og nettsteder for både
barn/unge, voksne og pårørende.
Den psykiske helsetjenesten i
Engerdal består av en psykiatrisk
sykepleier: Lene Cecilie Lillestu,
hun har kontor på Engerdal
Helsesenter.
Mental helses hjelpetelefon – 810 30 030
Hjelpetelefonen er døgnåpen - 365 dager i
året. Du kan også kontakt gjennom
nettsiden deres. www.sidetmedord.no
Den psykiske helsetjenesten har
åpningstid 9.00- 14.00 hverdager.
Tjenesten er åpen for alle som har
behov for det, har taushetsplikt, og
er gratis. Nøl ikke med å ta
kontakt. Man trenger ikke
henvisning fra lege. Men lege og
andre offentlig etater kan henvise
for deg.
Du kan når som helst ta kontakt
med Lene Cecilie Lillestu på
telefon, sms eller epost. Lene kan
treffes på tlf: 62458600, mobil:
40024933, eller på epost:
[email protected]
Bekymringstelefonen Voksne for Barn –
810 03 940
Telefontjenesten for voksne som har
bekymringer eller spørsmål i forhold til barn
og unge. Nettside: www.vfb.no
Kirkens SOS – 815 33 300
En døgnåpen krisetjeneste. Kirkens SOS
tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller via en SOS-melding
over nettsidene www.kirkens-sos.no.
Røde Kors Hjelpetelefon for barn og
ungdom – 800 33 321
Et grønt nummer for deg som er ung. Her
er voksne som har tid og lyst til å lytte og
snakke med deg.. Du kan snakke med
hjelpetelefonen om alt, enten du er glad,
trist, redd, lurer på noe eller du trenger
hjelp. Åpent hver mandag til fredag kl
14.00-20.00. Du kan også ta kontakt via
nettet: www.korspahalsen.no.
Hjelpelinjen for spilleavhengige – 800 800 40
Ved å ringe Hjelpelinjen får du også
informasjon om hva som finnes av
behandling for spilleavhengige. Samtalen er
gratis. www.hjelpelinjen.no
Arbeidslivstelefonen – 815 44 544
Åpningstider: mandag 9-15, tirsdag 12-18,
onsdag 9-15, torsdag 12-18, fredag 9-15.
www.arbeidslivstelefonen.no