Nordisk Vannskadeseminar 2011

Nordisk Vannskadeseminar 2011
Erfaring fra prøving av våtromsmembraner
Morten Lian
Seiorrådgiver
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
1
Gjennomføringer
SINTEF Byggforsk
2
SINTEF Byggforsk
3
SINTEF Byggforsk
4
SINTEF Byggforsk
5
SINTEF Byggforsk
6
SINTEF Byggforsk
7
SINTEF Byggforsk
8
SINTEF Byggforsk
9
Prefabrikkerte baderomsmoduler
Vegger av plater
Vegger av kompositt
eller stål
Vegger av betong
SINTEF Byggforsk
10
SINTEF Byggforsk
11
SINTEF Byggforsk
12
Baderomspanel
SINTEF Byggforsk
13
SINTEF Byggforsk
14
Golv
SINTEF Byggforsk
15
Tynne banemembraner
SINTEF Byggforsk
16
SINTEF Byggforsk
17
SINTEF Byggforsk
18
SINTEF Byggforsk
19
Den som er for gammel til å lære,
har trolig alltid vært for gammel til å lære.
Henry S. Haskins
SINTEF Byggforsk
20