Matematikkens dag og samefolkets dag

Matematikkens dag og samefolkets dag
Vi på Nattland skole hadde matematikkens dag den 6. februar. Det sammenfalt i år med samefolkets
dag. Vi brukte det i flere av oppgavene som vi jobbet med i dag.
Det var fire ulike aktiviteter med ulikt nivå og aldersblanding mellom 1.-4. trinn.
Oppgave 1. Geometri
Her har de sett på ulike flagg og sameflagget spesielt.
Hvilke ulike geometriske figurer kunne de finne i de ulike flaggene? De skulle deretter lage sitt eget
flagg og kriteriene var at det skulle være brukt minimum to ulike geometriske former i flagget.
Oppgave 2. Lesing i matematikk. Hva er viktig for å kunne løse en tekst oppgave?
Her lærte elevene en strategi man kan bruke til å løse tekstoppgaver og finne ut hva som er viktig og
mindre viktig informasjon for å kunne løse oppgaven.
Oppgave 3. Utematematikk
Elevene var ute i juletreskogen. Der lå flere ulike laminerte bilder. Elevene skulle finne bildene, telle
hvor mange «gjenstander» det var bilde av. Deretter skulle de lage matematikkoppgaver med de fire
ulike tallene. Her kunne de bruke alle de 4 regningsartene.
Oppgave 4. matematikk i gymsalen.
Her var det flere aktiviteter. Ved hjelp av kortstokk fikk elevene oppgitt svaret og skulle finne
regnestykker til, samt kaste erteposer i rokeringer hvor det gjaldt å få den høyeste summen.