hyttebygging på fellesrommet

 HYTTEBYGGING PÅ FELLESROMMET 
FREDAG 3 FEDRUAR HADDE VI AKTIVIVTER PÅ FELLESROMMET. DER BLE DET BYGD HYTTER.
GUTTA LAGDE SIN EGEN OG JENTENE LAGDE SIN. TIL OG MED TARKUS FIKK SIN EGEN HYTTE.