Inndeling Sentralnervesystemet

Nervesystemet - Inndeling
• Anatomisk
– Sentralnervesystemet (CNS, hjerne og
ryggmarg
– Det perifere nervesystemet (PNS)
• Funksjonelt
Sentralnervesystemet-CNS
• Inndeling
– Hjernen
– Ryggmargen
• Bestanddeler
– Nevroner
– Somatiske nervesystemet (under viljens
kontroll)
– Autonome nervestystemet (utenfor viljens
kontroll)
• Aksoner
• Dendritter
– Støtteceller/Nevrogliaceller
• Makroskopisk inndeling
– Grå masse, nevroncellelegemer
– Hvit masse, axoner med myelin skjeder
• Histologisk
– Basert på histokjemi
Phineas Cage
Storehjernen, Cerebrum
Hjernen
Anterior
Den forlengende marg,
Medulla oblongata
Frontal lobe
Longitudinal fissur
Sentral sulcus
Ryggmargen,
Medulla spinalis
Parietal lobe
Occipital lobe
Lillehjernen,
Cerebellum
Posterior
Høyre hemisfære
Venstre hemisfære
1
Hjernen
Hjernehinnene-Meningene
Anterior
Ytre skalletak
Indre skalletak
Gyrus
Dura mater
Sulcus
Arachnoid mater
Hjernebark, grå
masse
Subarachnoidalt rom
Pia Mater
Hvit masse
Hjernen
Fissur
Posterior
Perivaskulrært rom
Hjerneceller
Ryggmarg- Medulla spinalis
Ryggmarg med grå og hvit
masse
Spinalnerve
Pia mater
Arachnoid mater
Dura mater
Ryggmarg- Medulla spinalis
Ryggside,
dorsal side
Bukside,
ventral side
Lateral side
Posterior (Dorsalt) grått
horn
Posterior (Dorsal) hvit
søyle
Lateral hvit søyle
Lateralt grått horn
Anterior (Ventralt) grått
horn
Anterior (Ventralt) hvit
søyle
2
Ryggmarg- Medulla spinalis
Posterior (Dorsalt) rot av
spinal nerven
Ventral rot
Ryggmarg- Medulla spinalis
Dorsalt grått horn
Dorsal hvit søyle
Lateralt grått horn
Sentralkanal
Lateral hvit søyle
Cellelegeme, senrorisk
nevron
Ventral grått horn
Cellelegeme,
motornevron
Ventral hvit søyle
Spinalnerve
Nervevev
• Funkjson:
– Motta stimuli fra interne og eksterne omgivelser
– Analyser av stimuli fører til en kooridinert respons
til ulike effektor-organ
• Bestanddeler
–
–
–
–
Nettverk av interkommuniserende nevroner
sanse reseptorer (øyne, hud, ører, ....)
ledningsnett (nerver, nervefibre....)
integrering og analyse sentra (hjerne, ganglier....)
Cellelegeme m. kjerne og
cytoplasma (perikaryon)
Dendritter
Synapser
Axon hillock
Terminale boutoner
Multipolart nevron med
mange dendritter. Vanligste
form
Bipolart nevron. En dendritt,
utløpt fra cellekjernen (motsatt
ende av axonet). Uvanlig, lukt,
syn og balanseorgan
Psedo-unipolart nevron. En
dendritt, og axon utløpt fra
cellekjernen.
Axon m. myelinskjede
(Schwansk celle)
Ranviersk node (knute)
3
Nevrofibrill
Nerve
Schwansk celle m. myelinskjede
Axon
Axolemma
Virkningsmåte
• Eksitering
– forandring av en ione-gradient over plasmamembranen
(depolarisering) -> elektrisk potensial
• Aksjonspotensial
– Plasmamembran forandrer ione-permeabilitet -> blir
depolarisert
– en bølge av depolariserte deler av membranen spres til en
synapse
• Synapse
– Møtested for to nevroner
– Overføring av en nevrotransmitter overfører
depolariseringen til neste nevron
Perinevrium
Endonevrium
Axoner
Faskikulum
Arbeidsoppgaver
• Ryggmargen
• Perifer nerve
– Muskel-vene preparat
4