Program tysdag 7.februar

Nordfjord Vekst
Bransjedag på MVS, maritim avd.
Program
Tysdag 7. februar, kl. 10-15.00 (lunsj 1230-1330)
0930-1000 Registrering, kaffe, frukt
1000-1010 Velkommen, ved Nordfjord Vekst
1010-1030 OKFH, Opplæringskontoret for fiskeri og Havbruk, Bjørn Kvalheim
1030-1050 NOROPP, Nordfjord Opplæringskontor, Tom Øyvind Solheim
1050-1110 PRO, Opplæringskontoret for industri- og teknologifag, Jorun
Kirketeig
1110-1125 Pause (15 min)
1125-1145 SOTIN, Opplæringskontoret for Transport og Logistikk, Reidar
Svalheim
1145-1205 NELFO, Opplæringskontor for elektrofag, Bjarte Heggheim
1205-1230 Bedrift: Eid Elektro, Tore Hjelle
1230-1330 Lunsj levert av Restaurant og matfag MVS
1330-1350 Bilbransjens Opplæringskontor AS, Roald Standnes
1350-1405 Bedrift: TømrarElin, Elin Gallefoss
1405-1410 Pause (5 min)
1410-1430 OKAB, Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, Jan Erik
Øygard
1430-1450 Bedrift: Vågsøy kommune, helse, Jeanette Jensen
1450-1500 Oppsummering, rektor Eid Vidaregåande, Ove Anfinn Bjørlo
Nordfjord Vekst AS, Annelin Fure