Bru over til samlingssted Fra tursti, smal men gode kontraster Info

Bru over til samlingssted
Fra tursti, smal men gode kontraster
Info om rundløype
Lekeområde langs stien
Nydelig utsikt, men kronglete
Parkområde ved skole og parkering
Parkering ved barnehage, skole
Start turvei, stien rundt idrettsplassen
Rundløypa
Snuplass der veien i sør ender
Sti fra snuplass