Se mer her.. - Tufsingdalen

Hytteeiere, vil dere være med på dugnad?
Tufsingdal samfunnshus gjennomfører ulike arrangementer gjennom året. Dette er arrangementer
som gir oss økonomisk grunnlag for å drifte samfunnshuset. Arrangementene bidrar også til å skape
samhold og ikke minst er de til glede for oss som bor i bygda, for hyttefolk og andre besøkende.
Uten den store viljen til dugnad her i bygda, ville det ikke være mulig å gjennomføre disse
arrangementene og vi er stolte av den innsatsen som legges ned. Likevel er vi ikke flere en vi må
være og vi spør derfor om noen av dere som har hytte / fritidseiendom i bygda har lyst til å være med
og bidra.
Vi gjennomfører følgende arrangement et år fram i tid:
•
•
•
•
•
•
•
•
Påskebasar (21. april) - dagarrangement
Skjærtorsdagsfest (21. april) - kveldsarrangement
17. mai arrangement - dagarrangement
Julemesse (dato ikke fastsatt) - dagarrangement
Jultetrefest (27.12) - dagarrangement
Pubaften/fest 3. juledag (27/12) - kveldsarrangement
Revy med Sømådalen Theaterselskab /pubaften (jan 2012) - kveldsarrangement
Femundløpet (feb 2012) – ettermiddag-/kveldsarrangement
Har du lyst til å være med og gjøre en innsats? Oppgavene vil bestå i kjøkkentjeneste, loddsalg,
vakt og lignende. Det er en fin mulighet til å bli bedre kjent med oss som bor her i bygda og en
anledning til å bidra til å videreføre og utvikle arrangementene våre.
Ta kontakt dersom du vil stå på dugnadsliste ved noen av disse arrangementene.
Lise Jensen, tlf 971 34 568, [email protected]
Berit Siksjø, tlf 995 03 976, [email protected]