Felte elg, hjort og rådyr 2015

Felte elg
Fellingsresultat elg (antall)
2015
2016
Sum planper.
Antall felte dyr (planper.)
56
Hanndyr
1 1/2 år
3
7
10
40
Hunndyr
1 1/2 år
3
1
4
16
Eldre
8
8
16
Kalv
9
5
14
Eldre
1
1
2
Kalv
3
7
10
Fellings%
79
85
82
ca. 80 %
Kalv
0
2
2
Felte dyr
18
10
28
Kvote
20
20
40
Mål:
Felte hjort
Fellingsresultat Hjort (antall)
Antall felte dyr (planper.)
2015
2016
Sum planper.
Voksen
4
2
6
Hanndyr
Ung
6
2
8
17
Kalv
3
0
3
Felte rådyr
Voksen bukk
2015
2016
Sum planper.
9
2
11
Voksen
geit
1
1
2
Killing
1
1
28
Voksen
3
1
4
Hunndyr
Ung
2
3
5
11
Fellings%
90
50
70
Mål:
ca. 80 %