Bilder og 3D-illustrasjoner

NOTAT
Oppdragsgiver:
Oppdrag:
Dato:
Skrevet av:
Nesset kommune
606016-01 – Rammeavtale VA Nesset Solbjøra VBA
06.02.2017
Odd Løvoll
3D-ILLUSTRASJONER E03 OG E04
I dette notatet er det sammenstilt en del 3D-illustrasjoner fra prosjektering av entreprise E03
og E04 for oppgradering av Solbjøra vannbehandlingsanlegg.
Kort entreprisebeskrivelse:


E03 Bygningsteknisk ombygging inkl. VVS og elektro
E04 Ny maskin- og prosessutrustning (sandfiltre, UV-aggregat, rør, ventiler, måle- og
doseringsutrustning)
For orientering vedlegges notatet konkurransegrunnlagene for E03 og E04.
Innledningsvis vises bilder av eksisterende anlegg før anleggsstart og nytt basseng under
bygging rett øst for behandlingsanlegget.
Side 2
Bassengvegg akse 3
Eks. dekke og luker mellom akse 2 og 3
Eksist. vannglasstank (beholdes)
Eksist. nødstrøm (beholdes)
Innløpsarrangement rives/ombygges av
byggherre
Nesset
kommune
Asplan Viak AS
Side 3
Eksisterende anlegg
Dekke over eks. basseng revet
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 4
Påbygg / filterhall
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 5
Nytt ventilasjonsanlegg på loft (E03)
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 6
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 7
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 8
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 9
Filter 1 / Filter 2 / Filter 3
Til basseng
Spylevann til avløp
Trykkøkning
intern
vannforsyning
(eksist)
UV1 / UV2
Kompressorer
Vannglass (eksist.)
NaOH / PAX
Fra kilde
Midlertidig bypass
(ordnes av byggherre)
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 10
Filter 1 / Filter 2 / Filter 3
UV1 / UV2
Kompressorer
NaOH / PAX
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 11
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 12
Filterhall
Kompressorer
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 13
Filterhall
Kompressorer
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 14
Nesset kommune
Asplan Viak AS
Side 15
Filter 3 / Filter 2 / Filter 1
Til basseng
Vannglass (eksist.)
NaOH / PAX
Midlertidig bypass
(ordnes av byggherre)
Kompressorer
Nesset kommune
Trykkøkning
intern
vannforsyning
(eksist)
Fra kilde
Asplan Viak AS