Startnr - Bardufoss og Omegn IF

Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Navn
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Startsted 0
18:00:15
1
Ada Olea Valnes
Jenter 7 år/yngre
1
18:00.15
BOIF
Leander Jansson
Gutter 7 år/yngre
1
18:00.30
BOIF
Sebastian Sagen-Hansen
Gutter 7 år/yngre
1
18:00.45
BOIF
Elias Klemetsen
Gutter 8 år (1 km)
1
18:01.00
BOIF
Mie Klemetsen Koht
Jenter 7 år/yngre
1
18:01.15
BOIF
Kristoffer Johan Døhl
Gutter 7 år/yngre
1
18:01.30
BOIF
Ole Morten Døhl
Gutter 8 år (1 km)
1
18:01.45
BOIF
Emma Eugine Døhl
Jenter 11 år (2 km)
1
18:02.00
BOIF
Johanne Larsen Kaasbøll
Jenter 11 år (2 km)
1
18:02.15
BOIF
Adele Godtlibsen
Jenter 11 år (2 km)
1
18:02.30
BOIF
Elvine Jakobsen Gullhav
Jenter 7 år/yngre
1
18:02.45
BOIF
Tom Andre Rognli
Gutter 9 år (1 km)
1
18:03.00
BOIF
Ruben Rønningsen
Gutter 9 år (1 km)
1
18:03.15
BOIF
Aurora Rognli
Jenter 7 år/yngre
1
18:03.30
BOIF
Rebecca Scarlett
Jenter 13/14 år (3
1
18:03.45
BOIF
Emilie Lund Olsen
Jenter 8 år (1 km)
1
18:04.00
BOIF
Astrid Brovold
Jenter 8 år (1 km)
1
18:04.15
BOIF
Bekri Kelema
Jenter 8 år (1 km)
1
18:04.30
BOIF
Maren Roaldsen
Jenter 8 år (1 km)
1
18:04.45
BOIF
18:00:30
2
18:00:45
3
18:01:00
4
18:01:15
5
18:01:30
6
18:01:45
7
18:02:00
8
18:02:15
9
18:02:30
10
18:02:45
11
18:03:00
12
18:03:15
13
18:03:30
14
18:03:45
15
18:04:00
16
18:04:15
17
18:04:30
18
18:04:45
19
18:05:00
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:1
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
20
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Sigrid Brovold
Jenter 7 år/yngre
Løype/Lengde Starttid
1
18:05.00
Klubb
BOIF
Viktoria Brattli Stensland
Jenter 7 år/yngre
1
18:05.15
BOIF
Stina Brattli Stensland
Jenter 7 år/yngre
1
18:05.30
BOIF
Sanna Brattli Stensland
Jenter 7 år/yngre
1
18:05.45
BOIF
Tormod Simpson
Gutter 11 år (2 km)
1
18:06.00
BOIF
Øivind Simpson
Gutter 9 år (1 km)
1
18:06.15
BOIF
Emil Faljord
Gutter 7 år/yngre
1
18:06.30
BOIF
Håkon Leander Svorkmo
Gutter 7 år/yngre
1
18:06.45
BOIF
Isak Ingebrigtsen
Gutter 7 år/yngre
1
18:07.00
BOIF
Elias Ingebrigtsen
Gutter 7 år/yngre
1
18:07.15
BOIF
Victoria Fevang Koren
Jenter 7 år/yngre
1
18:07.30
BOIF
Anders Fevang Koren
Gutter 8 år (1 km)
1
18:07.45
BOIF
Elizabeth Fevang Koren
Jenter 10 år (1 km)
1
18:08.00
BOIF
Eric Heggmo
Jenter 8 år (1 km)
1
18:08.15
BOIF
Henrik Helland
Gutter 8 år (1 km)
1
18:08.30
BOIF
Casper Roaldsen
Gutter 7 år/yngre
1
18:08.45
BOIF
Seline Lund Olsen
Jenter 7 år/yngre
1
18:09.00
BOIF
Sverre Brovold
Gutter 7 år/yngre
1
18:09.15
BOIF
Emine Olivia Kvien
Jenter 7 år/yngre
1
18:09.30
BOIF
Teodor Gangsei
Gutter 9 år (1 km)
1
18:09.45
BOIF
Bjørn Anders Eriksen
Gutter 10 år (1 km)
1
18:10.00
BOIF
18:05:15
21
18:05:30
22
18:05:45
23
18:06:00
24
18:06:15
25
18:06:30
26
18:06:45
27
18:07:00
28
18:07:15
29
18:07:30
30
18:07:45
31
18:08:00
32
18:08:15
33
18:08:30
34
18:08:45
35
18:09:00
36
18:09:15
37
18:09:30
38
18:09:45
39
18:10:00
40
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:2
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Mina Gangsei
Jenter 7 år/yngre
1
18:10.15
BOIF
Marie Nymo Granheim
Jenter 13/14 år (3
1
18:10.30
BOIF
Thea Natalie Langnes Sørgård Jenter 8 år (1 km)
1
18:10.45
BOIF
Mathias Berntsen Eriksen
Gutter 11 år (2 km)
1
18:11.00
BOIF
Marcus Berntsen Fagerli
Gutter 7 år/yngre
1
18:11.15
BOIF
Frida Berntsen Johansen
Jenter 7 år/yngre
1
18:11.30
BOIF
Iver Eriksen Berglund
Gutter 8 år (1 km)
1
18:11.45
BOIF
Christian Nitter Løkstad
Gutter 7 år/yngre
1
18:12.00
BOIF
Sigrid Nitter Løkstad
Jenter 10 år (1 km)
1
18:12.15
BOIF
Therese Jakobsen
Jenter 9 år (1 km)
1
18:12.30
BOIF
Magnus Hagensen
Gutter 7 år/yngre
1
18:12.45
BOIF
Sverre Løvheim Tronstad
Gutter 7 år/yngre
1
18:13.00
BOIF
Even Løvheim Grimsbo
Gutter 7 år/yngre
1
18:13.15
BOIF
Amalie Løvheim Grimsbo
Jenter 8 år (1 km)
1
18:13.30
BOIF
Edel Andrea Hagensen
Jenter 8 år (1 km)
1
18:13.45
BOIF
Vidar Bjørnås
Gutter 10 år (1 km)
1
18:14.00
BOIF
Liv Bjørnås
Jenter 8 år (1 km)
1
18:14.15
BOIF
Helmer Bjørnås
Gutter 7 år/yngre
1
18:14.30
BOIF
Iver Stjern
Gutter 7 år/yngre
1
18:14.45
BOIF
Sturla Skaret
Gutter 7 år/yngre
1
18:15.00
BOIF
18:10:15
41
18:10:30
42
18:10:45
43
18:11:00
44
18:11:15
45
18:11:30
46
18:11:45
47
18:12:00
48
18:12:15
49
18:12:30
50
18:12:45
51
18:13:00
52
18:13:15
53
18:13:30
54
18:13:45
55
18:14:00
56
18:14:15
57
18:14:30
58
18:14:45
59
18:15:00
60
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:3
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Viljar Stjern
Gutter 11 år (2 km)
1
18:15.15
BOIF
Simen Skaret
Gutter 9 år (1 km)
1
18:15.30
BOIF
Kristian Elvestad
Gutter 7 år/yngre
1
18:15.45
BOIF
Mia Elvestad
Jenter 7 år/yngre
1
18:16.00
BOIF
Marie Olsen Leirvik
Jenter 7 år/yngre
1
18:16.15
BOIF
Kaia Olava Fossland
Jenter 7 år/yngre
1
18:16.30
BOIF
Amalie Rognli
Jenter 9 år (1 km)
1
18:16.45
BOIF
Mats Ivar Fagerheim
Gutter 7 år/yngre
1
18:17.00
BOIF
John Kristian Fagerheim
Gutter 8 år (1 km)
1
18:17.15
BOIF
Heine Nicolai Berntsen
Gutter 7 år/yngre
1
18:17.30
BOIF
Håkon Elias Berntsen
Gutter 9 år (1 km)
1
18:17.45
BOIF
Zakarias Lombnes
Gutter 9 år (1 km)
1
18:18.00
BOIF
Maja Engseth
Jenter 7 år/yngre
1
18:18.15
BOIF
Sofie Engseth
Jenter 9 år (1 km)
1
18:18.30
BOIF
Joakim Andre Moen
Gutter 10 år (1 km)
1
18:18.45
BOIF
Elias Fjellvang
Gutter 10 år (1 km)
1
18:19.00
BOIF
Era Alette Hanssen
Jenter 7 år/yngre
1
18:19.15
BOIF
Odin Metheo Hanssen
Gutter 7 år/yngre
1
18:19.30
BOIF
Leon Elias Hanssen
Gutter 7 år/yngre
1
18:19.45
BOIF
Mathias Aadde
Gutter 11 år (2 km)
1
18:20.00
BOIF
18:15:15
61
18:15:30
62
18:15:45
63
18:16:00
64
18:16:15
65
18:16:30
66
18:16:45
67
18:17:00
68
18:17:15
69
18:17:30
70
18:17:45
71
18:18:00
72
18:18:15
73
18:18:30
74
18:18:45
75
18:19:00
76
18:19:15
77
18:19:30
78
18:19:45
79
18:20:00
80
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:4
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Mia Olivia Aadde
Jenter 7 år/yngre
1
18:20.15
BOIF
Ervin Johansen
Gutter 10 år (1 km)
1
18:20.30
BOIF
Ira Johansen
Gutter 8 år (1 km)
1
18:20.45
BOIF
Magnus Smith Meyer
Gutter 7 år/yngre
1
18:21.00
BOIF
Mathilde Smith Meyer
Jenter 8 år (1 km)
1
18:21.15
BOIF
Ina Sofie Eriksen Nordmo
Jenter 8 år (1 km)
1
18:21.30
BOIF
Signe Riksfjord Eriksen
Jenter 8 år (1 km)
1
18:21.45
BOIF
Theodor Riksfjord Eriksen
Guttter 13/14 år (3
1
18:22.00
BOIF
Sander Kristiansen-Olsen
Gutter 7 år/yngre
1
18:22.15
BOIF
Ingrid Prestø
Jenter 13/14 år (3
1
18:22.30
BOIF
Martin Prestø
Gutter 8 år (1 km)
1
18:22.45
BOIF
Simon Robel
Gutter 7 år/yngre
1
18:23.00
BOIF
Lisa Marja Oskal
Jenter 8 år (1 km)
1
18:23.15
BOIF
Iben Rønning-Vaeng
Gutter 7 år/yngre
1
18:23.30
BOIF
Oscar Rønning-Vaeng
Gutter 7 år/yngre
1
18:23.45
BOIF
Aleksandra Rønning-Vaeng
Jenter 8 år (1 km)
1
18:24.00
BOIF
Daniel Kristiansen-Olsen
Gutter 10 år (1 km)
1
18:24.15
BOIF
Fredrik Figenschau
Gutter 10 år (1 km)
1
18:24.30
BOIF
Sverre Prestø
Gutter 8 år (1 km)
1
18:24.45
BOIF
Luna Juklestad Sørmo
Jenter 8 år (1 km)
1
18:25.00
BOIF
18:20:15
81
18:20:30
82
18:20:45
83
18:21:00
84
18:21:15
85
18:21:30
86
18:21:45
87
18:22:00
88
18:22:15
89
18:22:30
90
18:22:45
91
18:23:00
92
18:23:15
93
18:23:30
94
18:23:45
95
18:24:00
96
18:24:15
97
18:24:30
98
18:24:45
99
18:25:00
100
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:5
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Linnea Juklestad Sørmo
Jenter 10 år (1 km)
1
18:25.15
BOIF
Sander Sørmo Juklestad
Gutter 12 år (2 km)
1
18:25.30
BOIF
Theodor Skogmo
Gutter 12 år (2 km)
1
18:25.45
BOIF
Gabriel Johansen
Gutter 12 år (2 km)
1
18:26.00
BOIF
Jørgen Flage Jakobsen
Gutter 12 år (2 km)
1
18:26.15
BOIF
Maria Slettbakk
Jenter 9 år (1 km)
1
18:26.30
BOIF
Marius Slettbakk
Gutter 7 år/yngre
1
18:26.45
BOIF
Marius Myrvoll
Gutter 7 år/yngre
1
18:27.00
BOIF
Sebastian Myrvoll
Gutter 8 år (1 km)
1
18:27.15
BOIF
Aksel Engebrethsen
Gutter 8 år (1 km)
1
18:27.30
BOIF
Håvard Myrvoll
Gutter 11 år (2 km)
1
18:27.45
BOIF
Frida Aas
Jenter 7 år/yngre
1
18:28.00
BOIF
Julie Fagerheim
Jenter 7 år/yngre
1
18:28.15
BOIF
Sofie Fagerheim
Jenter 10 år (1 km)
1
18:28.30
BOIF
Jim-Ole Mellingsæter
Gutter 10 år (1 km)
1
18:28.45
BOIF
Mari Nordmo Lundamo
Jenter 9 år (1 km)
1
18:29.00
BOIF
Ella Nordmo Lundamo
Jenter 7 år/yngre
1
18:29.15
BOIF
Anna Elisabeth Berntsen
Jenter 11 år (2 km)
1
18:29.30
BOIF
Erik Sundheim
Gutter 7 år/yngre
1
18:29.45
BOIF
Tuva-Elise Dahl Markussen
Jenter 10 år (1 km)
1
18:30.00
BOIF
18:25:15
101
18:25:30
102
18:25:45
103
18:26:00
104
18:26:15
105
18:26:30
106
18:26:45
107
18:27:00
108
18:27:15
109
18:27:30
110
18:27:45
111
18:28:00
112
18:28:15
113
18:28:30
114
18:28:45
115
18:29:00
116
18:29:15
117
18:29:30
118
18:29:45
119
18:30:00
120
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:6
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Andreas Lingård Grønstand
Gutter 10 år (1 km)
1
18:30.15
BOIF
Bjørk Myhre
Jenter 13/14 år (3
1
18:30.30
BOIF
Trym Myhre
Gutter 11 år (2 km)
1
18:30.45
BOIF
Sebastian Norman
Gutter 10 år (1 km)
1
18:31.00
BOIF
Even Søreng
Gutter 11 år (2 km)
1
18:31.15
BOIF
Erle Melseth
Jenter 13/14 år (3
1
18:31.30
BOIF
Sofie Melseth
Jenter 9 år (1 km)
1
18:31.45
BOIF
Emilie Knoph Tangstad
Jenter 10 år (1 km)
1
18:32.00
BOIF
Mia Tangstad Gravrok
Jenter 7 år/yngre
1
18:32.15
BOIF
Àslat Johanas Eira
Jenter 7 år/yngre
1
18:32.30
BOIF
Mikkel Markus Buljo
Gutter 7 år/yngre
1
18:32.45
BOIF
Peder Issàt Buljo
Gutter 9 år (1 km)
1
18:33.00
BOIF
Ola Fredheim
Gutter 9 år (1 km)
1
18:33.15
BOIF
Maria Fredheim
Jenter 12 år (2 km)
1
18:33.30
BOIF
Theo Arctander Overvik
Gutter 12 år (2 km)
1
18:33.45
BOIF
Juni Magdele Overvik
Jenter 15/16 år (3
1
18:34.00
BOIF
Anja Tråsdahl Lunde
Jenter 10 år (1 km)
1
18:34.15
BOIF
Birte Boger
Jenter 13/14 år (3
1
18:34.30
BOIF
Stine Storaa
Jenter 12 år (2 km)
1
18:34.45
BOIF
Isabella Sletten Engen
Jenter 7 år/yngre
1
18:35.00
BOIF
18:30:15
121
18:30:30
122
18:30:45
123
18:31:00
124
18:31:15
125
18:31:30
126
18:31:45
127
18:32:00
128
18:32:15
129
18:32:30
130
18:32:45
131
18:33:00
132
18:33:15
133
18:33:30
134
18:33:45
135
18:34:00
136
18:34:15
137
18:34:30
138
18:34:45
139
18:35:00
140
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:7
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Milli Albertine Berntsen
Jenter 10 år (1 km)
1
18:35.15
BOIF
Johanna Fredheim Eriksen
Jenter 10 år (1 km)
1
18:35.30
BOIF
Erik Fredheim Eriksen
Gutter 10 år (1 km)
1
18:35.45
BOIF
Leander Nordmo Risto
Gutter 7 år/yngre
1
18:36.00
BOIF
Anne Marielle Oskal
Jenter 11 år (2 km)
1
18:36.15
BOIF
Thea Normann
Jenter 9 år (1 km)
1
18:36.30
BOIF
Ole Kristian Kvanli
Gutter 13/14 år (3
1
18:36.45
BOIF
Henry Kaarigstad
Gutter 12 år (2 km)
1
18:37.00
BOIF
Kristian Fredrik Kiil
Gutter 7 år/yngre
1
18:37.15
BOIF
Johannes Myrland
Guttter 13/14 år (3
1
18:37.30
BOIF
Mohammad Mahdi Nisiri
Gutter 10 år (1 km)
1
18:37.45
BOIF
Emma Minkstuen
Jenter 7 år/yngre
1
18:38.00
BOIF
Thea Minkstuen
Jenter 11 år (2 km)
1
18:38.15
BOIF
Lea Estelle Godtlibsen
Jenter 7 år/yngre
1
18:38.30
BOIF
Alisina Nisiri
Gutter 11 år (2 km)
1
18:38.45
BOIF
Ledig # 156
NOCLAS
1
18:39.00
BOIF
Ledig # 157
NOCLAS
1
18:39.15
BOIF
Ledig # 158
NOCLAS
1
18:39.30
BOIF
Ledig # 159
NOCLAS
1
18:39.45
BOIF
Ledig # 160
NOCLAS
1
18:40.00
BOIF
18:35:15
141
18:35:30
142
18:35:45
143
18:36:00
144
18:36:15
145
18:36:30
146
18:36:45
147
18:37:00
148
18:37:15
149
18:37:30
150
18:37:45
151
18:38:00
152
18:38:15
153
18:38:30
154
18:38:45
155
18:39:00
156
18:39:15
157
18:39:30
158
18:39:45
159
18:40:00
160
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:8
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Ledig # 161
NOCLAS
1
18:40.15
BOIF
Ledig # 162
NOCLAS
1
18:40.30
BOIF
Ledig # 163
NOCLAS
1
18:40.45
BOIF
Ledig # 164
NOCLAS
1
18:41.00
BOIF
Ledig # 165
NOCLAS
1
18:41.15
BOIF
Ledig # 166
NOCLAS
1
18:41.30
BOIF
Ledig # 167
NOCLAS
1
18:41.45
BOIF
Ledig # 168
NOCLAS
1
18:42.00
BOIF
Ledig # 169
NOCLAS
1
18:42.15
BOIF
Ledig # 170
NOCLAS
1
18:42.30
BOIF
Ledig # 171
NOCLAS
1
18:42.45
BOIF
Ledig # 172
NOCLAS
1
18:43.00
BOIF
Ledig # 173
NOCLAS
1
18:43.15
BOIF
Ledig # 174
NOCLAS
1
18:43.30
BOIF
Ledig # 175
NOCLAS
1
18:43.45
BOIF
Ledig # 176
NOCLAS
1
18:44.00
BOIF
Ledig # 177
NOCLAS
1
18:44.15
BOIF
Ledig # 178
NOCLAS
1
18:44.30
BOIF
Ledig # 179
NOCLAS
1
18:44.45
BOIF
Ledig # 180
NOCLAS
1
18:45.00
BOIF
18:40:15
161
18:40:30
162
18:40:45
163
18:41:00
164
18:41:15
165
18:41:30
166
18:41:45
167
18:42:00
168
18:42:15
169
18:42:30
170
18:42:45
171
18:43:00
172
18:43:15
173
18:43:30
174
18:43:45
175
18:44:00
176
18:44:15
177
18:44:30
178
18:44:45
179
18:45:00
180
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:9
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Ledig # 181
NOCLAS
1
18:45.15
BOIF
Ledig # 182
NOCLAS
1
18:45.30
BOIF
Ledig # 183
NOCLAS
1
18:45.45
BOIF
Ledig # 184
NOCLAS
1
18:46.00
BOIF
Ledig # 185
NOCLAS
1
18:46.15
BOIF
Ledig # 186
NOCLAS
1
18:46.30
BOIF
Ledig # 187
NOCLAS
1
18:46.45
BOIF
Ledig # 188
NOCLAS
1
18:47.00
BOIF
Ledig # 189
NOCLAS
1
18:47.15
BOIF
Ledig # 190
NOCLAS
1
18:47.30
BOIF
Ledig # 191
NOCLAS
1
18:47.45
BOIF
Ledig # 192
NOCLAS
1
18:48.00
BOIF
Ledig # 193
NOCLAS
1
18:48.15
BOIF
Ledig # 194
NOCLAS
1
18:48.30
BOIF
Ledig # 195
NOCLAS
1
18:48.45
BOIF
Ledig # 196
NOCLAS
1
18:49.00
BOIF
Ledig # 197
NOCLAS
1
18:49.15
BOIF
Ledig # 198
NOCLAS
1
18:49.30
BOIF
Ledig # 199
NOCLAS
1
18:49.45
BOIF
Ledig # 200
NOCLAS
1
18:50.00
BOIF
18:45:15
181
18:45:30
182
18:45:45
183
18:46:00
184
18:46:15
185
18:46:30
186
18:46:45
187
18:47:00
188
18:47:15
189
18:47:30
190
18:47:45
191
18:48:00
192
18:48:15
193
18:48:30
194
18:48:45
195
18:49:00
196
18:49:15
197
18:49:30
198
18:49:45
199
18:50:00
200
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:10
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Ledig # 201
NOCLAS
1
18:50.15
BOIF
Ledig # 202
NOCLAS
1
18:50.30
BOIF
Ledig # 203
NOCLAS
1
18:50.45
NOTEAM
Ledig # 204
NOCLAS
1
18:51.00
NOTEAM
Ledig # 205
NOCLAS
1
18:51.15
NOTEAM
Ledig # 206
NOCLAS
1
18:51.30
NOTEAM
Ledig # 207
NOCLAS
1
18:51.45
NOTEAM
Ledig # 208
NOCLAS
1
18:52.00
NOTEAM
Ledig # 209
NOCLAS
1
18:52.15
NOTEAM
Ledig # 210
NOCLAS
1
18:52.30
NOTEAM
Ledig # 211
NOCLAS
1
18:52.45
NOTEAM
Ledig # 212
NOCLAS
1
18:53.00
NOTEAM
Ledig # 213
NOCLAS
1
18:53.15
NOTEAM
Ledig # 214
NOCLAS
1
18:53.30
NOTEAM
Ledig # 215
NOCLAS
1
18:53.45
NOTEAM
Ledig # 216
NOCLAS
1
18:54.00
NOTEAM
Ledig # 217
NOCLAS
1
18:54.15
NOTEAM
Ledig # 218
NOCLAS
1
18:54.30
NOTEAM
Ledig # 219
NOCLAS
1
18:54.45
NOTEAM
Ledig # 220
NOCLAS
1
18:55.00
NOTEAM
18:50:15
201
18:50:30
202
18:50:45
203
18:51:00
204
18:51:15
205
18:51:30
206
18:51:45
207
18:52:00
208
18:52:15
209
18:52:30
210
18:52:45
211
18:53:00
212
18:53:15
213
18:53:30
214
18:53:45
215
18:54:00
216
18:54:15
217
18:54:30
218
18:54:45
219
18:55:00
220
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:11
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Ledig # 221
NOCLAS
1
18:55.15
NOTEAM
Ledig # 222
NOCLAS
1
18:55.30
NOTEAM
Ledig # 223
NOCLAS
1
18:55.45
NOTEAM
Ledig # 224
NOCLAS
1
18:56.00
NOTEAM
Ledig # 225
NOCLAS
1
18:56.15
NOTEAM
Ledig # 226
NOCLAS
1
18:56.30
NOTEAM
Ledig # 227
NOCLAS
1
18:56.45
NOTEAM
Ledig # 228
NOCLAS
1
18:57.00
NOTEAM
Ledig # 229
NOCLAS
1
18:57.15
NOTEAM
Ledig # 230
NOCLAS
1
18:57.30
NOTEAM
Ledig # 231
NOCLAS
1
18:57.45
NOTEAM
Ledig # 232
NOCLAS
1
18:58.00
NOTEAM
Ledig # 233
NOCLAS
1
18:58.15
NOTEAM
Ledig # 234
NOCLAS
1
18:58.30
NOTEAM
Ledig # 235
NOCLAS
1
18:58.45
NOTEAM
Ledig # 236
NOCLAS
1
18:59.00
NOTEAM
Ledig # 237
NOCLAS
1
18:59.15
NOTEAM
Ledig # 238
NOCLAS
1
18:59.30
NOTEAM
Ledig # 239
NOCLAS
1
18:59.45
NOTEAM
Ledig # 240
NOCLAS
1
19:00.00
NOTEAM
18:55:15
221
18:55:30
222
18:55:45
223
18:56:00
224
18:56:15
225
18:56:30
226
18:56:45
227
18:57:00
228
18:57:15
229
18:57:30
230
18:57:45
231
18:58:00
232
18:58:15
233
18:58:30
234
18:58:45
235
18:59:00
236
18:59:15
237
18:59:30
238
18:59:45
239
19:00:00
240
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:12
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Navn
Klasse
Løype/Lengde Starttid
Klubb
Ledig # 241
NOCLAS
1
19:00.15
NOTEAM
Ledig # 242
NOCLAS
1
19:00.30
NOTEAM
Ledig # 243
NOCLAS
1
19:00.45
NOTEAM
Ledig # 244
NOCLAS
1
19:01.00
NOTEAM
Ledig # 245
NOCLAS
1
19:01.15
NOTEAM
Ledig # 246
NOCLAS
1
19:01.30
NOTEAM
Ledig # 247
NOCLAS
1
19:01.45
NOTEAM
Ledig # 248
NOCLAS
1
19:02.00
NOTEAM
Ledig # 249
NOCLAS
1
19:02.15
NOTEAM
Ledig # 250
NOCLAS
1
19:02.30
NOTEAM
Ledig # 251
NOCLAS
1
19:02.45
NOTEAM
Ledig # 252
NOCLAS
1
19:03.00
NOTEAM
Ledig # 253
NOCLAS
1
19:03.15
NOTEAM
Ledig # 254
NOCLAS
1
19:03.30
NOTEAM
Ledig # 255
NOCLAS
1
19:03.45
NOTEAM
Ledig # 256
NOCLAS
1
19:04.00
NOTEAM
Ledig # 257
NOCLAS
1
19:04.15
NOTEAM
Ledig # 258
NOCLAS
1
19:04.30
NOTEAM
Ledig # 259
NOCLAS
1
19:04.45
NOTEAM
Ledig # 260
NOCLAS
1
19:05.00
NOTEAM
19:00:15
241
19:00:30
242
19:00:45
243
19:01:00
244
19:01:15
245
19:01:30
246
19:01:45
247
19:02:00
248
19:02:15
249
19:02:30
250
19:02:45
251
19:03:00
252
19:03:15
253
19:03:30
254
19:03:45
255
19:04:00
256
19:04:15
257
19:04:30
258
19:04:45
259
19:05:00
260
eTiming versjon 4.0
04.02.2017 14:29:48
Side:13
Starterliste
BOIF Ski Onsdagsrenn 2017
Startno Navn
Totalt antall
260
eTiming www.eqtiming.no
Klasse
Bardufoss skisenter 08.02.2017 Dag 2
Løype/Lengde Starttid
04.02.2017 14:29:48
Klubb
Side:14