Fra og med 10. mars 2017

FORSTANDERSKAPET 2017
Medlemmer
Nes/Flå
Kristian Akervold, Flå
Nils Gudbrandsplass, Nes
Hanne Jorde, Nes
KUNDEVALGTE
Periode
Varamedlemmer
Nes/Flå
2016-19
Vigdis Røragen
2017-20
2017-20
Hol
Kjetil Larsgard
Arne Ramberg
2014-17
2017-20
Nore og Uvdal
May Britt Halland
Sigdal
Halvor Klev
Øvrige
Tove Mortensen, Drammen
Periode
2016-17
Hol
Jan Olav Trillhus
2016-19
2017-20
Nore og Uvdal
Asgeir Stensrud
2016-19
2016-19
Sigdal
Kristian Vidvei
2016-19
Øvrige
2017-20
Gulli Gjengedal
OFFENTLIGVALGTE
Medlem
Varamedlem
Nes
Nes
Knut Jakob Larsen
2016-19
Geir O. Garthus
Rune Ihle
2016-19
Hol
Hol
Erik Kaupang
2016-19
Jan Henning Waldal
Barbro Håvardsrud
2016-19
EGENKAPITALBEVISEIERE
Medlemmer
På valg
Varamedlemmer
Svein Thorsen, Kongsberg
2014-17
Ingrid Borge, Nore og Uvdal
Gerd Oddveig Ryen, Nes
2017-20
Torstein Seim, Hol
Inger Glesne, Nore og Uvdal
2017-20
Tollef Mathismoen, Nes
Erling Bjørkheim, Hol
2017-20
Ola Aarset, Hol
2014-17
Liv Fossgård Christensen, Hol
2016-19
ANSATTES REPRESENTANTER
Medlemmer
Varamedlemmer
Geir Hovden, Nes
2014-17
Gro Hagen Hallingstad, Nes
Leif Inge Reime, Nes
2017-20
Marita Bakken, Hol(suppleringsvalg)
Wenche Whiting, Flå
2017-20
Herleik Bergan, Sigdal
Oline Skriudalen, Nore og Uvdal
2017-20
Randi Jorde, Hol
2014-17
Else K. Berg Tafjord, Hol
2014-17
2016-17
2016-19
2016-19
2017-20
2014-17
2015-18
På valg
2017-20
2016-19
2016-19