Barnevernets brennpunkt

Barnevernets brennpunkt bok pdf
195 antall sider
ISBN: 9788215023526
Nedlasting:
• Barnevernets brennpunkt.pdf
• Barnevernets brennpunkt.epub
Barnevernets brennpunkt Beslutningsgrunnlag og beslutninger belyses med teori, empiri og praktiske
arbeidsmodelle.
Barnevernets innsats for barn, unge og deres familier går via beslutninger. Politiske føringer, juridiske
bestemmelser og barnevernsarbeiderens kunnskapssyn har betydning for hvilke avveininger som legges.
Barnevernets brennpunkt bok 2 pdf
Barnevernets brennpunkt audible bok
Barnevernets brennpunkt for ipad
Barnevernets brennpunkt for kindle