IBM Cognos Metrics Manager Hurtigstartveiledning

IBM Cognos Metrics Manager
Versjon 10.2.0
Hurtigstartveiledning
Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med IBM Cognos Metrics Manager.
Oversatte versjoner: Hvis du vil ha hurtigstartveiledningen på andre språk, kan du åpne HTML- og PDF-filene på CDen Quick
Start.
Produktoversikt
IBM® Cognos Metrics Manager er et webprodukt for overvåking, analysering og rapportering av styringsparametere på alle
nivåer i organisasjonen.
1
Trinn 1: Tilgang til programvare
Last ned IBM Cognos Metrics Manager fra IBM Passport Advantage og følg instruksjonene i nedlastingsdokumentet
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24032564).
2
Trinn 2: Evaluer maskinvaren og systemkonfigurasjonen
Se gjennom informasjonen om støttede miljøer for IBM Cognos Metrics Manager på Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Se gjennom systemkravene i installeringsveiledningen for produktet, som er tilgjengelig fra IBM Cognos Business
Intelligence Informasjonssenter (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cbi/v10r2m0/index.jsp).
3
Trinn 3: Tilgang til dokumentasjonen
?
Gå til IBM Cognos Business Intelligence Informasjonssenter (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cbi/v10r2m0/index.jsp) for
å få tilgang til den komplette dokumentasjonen, inkludert installeringsinstruksjoner.
4
Trinn 4: Konfigurer miljøet
Opprett et innholdslager som bruker en støttet database. Innholdslageret blir brukt til IBM Cognos-dataene dine. Les
seksjonen om innholdslager i informasjonen om støttede miljøer for produktet ditt på Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Slå opp i IBM Cognos Business Intelligence Installation and Configuration Guide for å finne informasjon om hvordan du
oppretter et innholdslager.
For styringskort må du også opprette et styringskortdatalager ved hjelp av en støttet database.
Du må ha en støttet webserver.
5
Trinn 5: Installer serverkomponenter for Cognos Metrics Manager
v Kontroller at måldatamaskinene oppfyller kravene som er beskrevet i trinn 2.
v Start installeringsveiviseren ved å følge instruksjonene i IBM Cognos Business Intelligence Installation and Configuration
Guide.
6
Trinn 6: Konfigurer serverkomponenter for Cognos Metrics Manager
Når du har installert serverkomponentene, må du gjøre følgende:
v Definer egenskapene for databasetilkobling for innholdslageret.
v Lagre konfigurasjonsinnstillingene.
v Start IBM Cognos-tjenestene.
v Opprett virtuelle IBM Cognos-kataloger for webserveren.
7
Trinn 7: Installer Cognos Metrics Designer
v Kontroller at måldatamaskinene oppfyller kravene som er beskrevet i trinn 2.
v Start installeringsveiviseren ved å følge instruksjonene i IBM Cognos Business Intelligence Installation and Configuration
Guide.
8
Trinn 8: Installer valgfrie komponenter for Cognos Metrics Manager
Installer de aktuelle valgfrie komponentene:
v Produkteksempler
v Oversatt produktdokumentasjon og fonter for flere språk
Mer informasjon
?
Du finner mer informasjon her:
v Produkt- og funksjonsinformasjon for IBM Cognos Business Intelligence (http://www.ibm.com/software/analytics/
cognos/business-intelligence/).
v IBM Cognos Business Intelligence-støtte (http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview/software/cognos/
cognos_business_intelligence).
IBM Cognos Metrics Manager versjon 10.2.0.
Licensed Materials - Property of IBM.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2012.
U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
IBM, IBM-logoen, ibm.com og Cognos er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corp. i mange jurisdiksjoner over hele verden. Andre navn kan være varemerker for IBM eller andre selskaper. En
oppdatert liste over IBM-varemerker er tilgjengelig på nettet: “Copyright and trademark information” på www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Delenummer: CF3IRML
Printed in Ireland