Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

Frivillige Organisasjoners
Redningsfaglige Forum
Frivillige i redningstjenesten
Lokale ressurser - Lokal trygghet
Samfunnssikkerhetskonferansen 7. februar 2017
Bente Asphaug
Daglig leder FORF
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
Om FORF
•
•
•
•
•
•
•
Samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i
den norske redningstjenesten
Fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse
Utvikling av standarder for taktisk, praktisk og tekniske metoder
Utarbeidelse av felles faglitteratur der det er naturlig
Arbeide aktivt for å skaffe nødvendig offentlig økonomisk støtte
Arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og
de redningsfaglige myndigheter
Daglig drift av Nasjonalt Redningsfaglige Råd sitt sekretariat
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
Medlemsorganisasjonene
•
•
•
•
•
•
•
NAKs Flytjeneste
Norske Redningshunder
Norsk Folkehjelp Sanitet
Norsk Grotteforbund
Norsk Radio Relæ Liga
Rovernes beredskapsgruppe
Røde Kors Hjelpekorps
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
Våre sterke sider
•
Lokal tilhørighet, lokalkunnskap og lokalt tilgjengelig personell og
materiell
•
Tilpasset redningsfaglig opplæring og gode etablerte systemer for
kvalitet og beredskapsplanlegging
•
Motivasjon og innsatsvilje
•
Genuint opptatt av fagutvikling
•
Opplæring og forebyggende aktiviteter
•
Eneste store nasjonale ressursen som har evne og kapasitet til å
fungere under nær sagt alle værforhold.
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
LRS representant
• Representerer alle FORF organisasjonene
• Forutsetter å ha god oversikt over de
frivilliges ressurser i eget PD
• Deltar i strategisk ledelse
• Synliggjøre frivillige ressurser
• Delta i øvingsplanlegging
• Rådgiver til LRS
• Pådriver til samhandling lokalt
• Egen instruks
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
www.forf.no
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet
Hvilke alternativer finnes hvis vi ikke har
frivillige i redningstjenesten?
www.forf.no