Invitasjon til foreldremøte på 8. trinn

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Nordseter skole
Invitasjon til foreldremøte på 8. trinn
Nordseter skole inviterer foresatte på 8. trinn til foreldremøte
tirsdag 14.februar
Kl. 18.00-20.00
Kl. 18.00
Fellesmøte i aulaen:
 Utekontakten informerer om arbeidet de gjør i bydelen
 Forebyggende enhet, Manglerud politistasjon, ved Linda Bryn, informerer
 Informasjon fra skolens ledelse
Påfølgende møte med kontaktlærerne:
Foreldre i team 8A/B blir i aulaen
Foreldre i team 8 C/D møter på personalrommet
Foreldre i team 8 E/F i auditoriet i nybygget
Foreldre i 8G på klasserom 116
Saksliste:
 Fag og vurdering
 Klassemiljø
 Spørsmål og kommentarer fra foresatte
Velkommen!
Nordseter skole 07.02.2017
Gjermund Jørgensen
Ellen Helgerud
Rektor
Assisterende rektor
Utdanningsetaten
Nordseter skole
Besøksadresse:
Ekebergveien 200
1162 OSLO
Telefon: 22 78 29 80
Org.nr.: 974590611
[email protected]
www.nordseter.osloskolen.no