Medaljeoversikt finn du her

Samlagsstemnet 15m
2017
4.-5. februar
133 deltakarar.
Mesterskap kl 3-5
1.
Ørjan Almeland Sjo
2. aksje i vandretrofè
2.
Sander Engevik
Kvinnherad
346
Gylt m.sk.medalje
Stord
344
Sølv m.sk.medalje
346
340
341
346
250
348
347
345
Med på mesterskap
Gylt klassemedalje
Gylt klassemedalje
Gylt klassemedalje
Gylt klassemedalje
Nammomedalje, diplom
Ungdomsmedalje
Ungdomsmedalje
349
349
349
Nammomedalje, diplom
Ungdomsmedalje
Ungdomsmedalje
340
335
330
348
348
Nammomedalje, diplom
Ungdomsmedalje
Undomsmedalje
Gylt klassemedalje
Gylt klassemedalje
344
Gylt klassemedalje
Klassemedaljer
Kl 5 Ørjan Almeland Sjo
Kvinnherad
Kl 4 Øystein Matre
Haugesund og Sveio
Kl 3 Ada Margrethe Seim
Kvinnherad
Kl 2 Svein Nervik
Etne
Kl 1 Lovise Amanda Hundseid
Vindafjord
Kl J
Guro Emilie Hiksdal Øglænd Ølen
Sannah Tveitastøl
Haugesund og Sveio
Ragnhild Lien
Ølen
Siste medalje med 12 innertierar
Kl ER Olve Grønås Birkeland
Haugesund og Sveio
Oda Kambo Hersvik
Etne
Even Øyjord Rødne
Etne
Siste medalje med 16 innertierar
Kl R Haldor Valø
Stord
Anders Løhaugen
Ølen
Julie Torvund Midtsæter
Fitjar
Kl V55 Leiv Håkon Kaldestad
Husnes
Kl V65 Håkon Leganger
Kvinnherad
Medalje med 21 innertierar
Kl V73 Morten Røssland
Husnes
Medalje med 13 innertierar
Aspirantmerke til:
Johannes Bakkevik - Ølen, Olve Birkeland - Vikedal, Viljar Birkeland - Vikedal, Hans Ole Ness
Emberland – Haugesund og Sveio, Sondre Espevoll – Vikedal, Bjørnar Aksdal Frette – Etne, Jonas
Aksdal Frette – Etne, Erlend Kambo Hersvik – Etne, Mathias Monsen – Etne, Kristine P. Opdal –
Hatlestrand og Ølve, Morten Reimers – Vikedal, Sunniva Stålesen Steine – Etne, Sivert Stålesen –
Etne, Tonje Stålesen – Etne, Mona Trovåg – Ølen, Lars Sigurd Tufteland – Fitjar, Marius Vestbø –
Vikedal, Lars Gjøran Økland – Ølen.
Lagskyting ungdom:
Haugesund og Sveio
741
3. aksje i vandretrofè og Malmangermedalje til:
Sigurd Kvamsøy, Olve Grønås Birkeland, Morten Kambe
Ølen 1
Stord
Ølen 2
740
735
724
Lagskyting veteran:
Husnes
742
3. aksje i vandretrofè og Malmangermedalje til:
Leiv Håkon Kaldestad, Kåre Helland, Morten Røssland
Stord
Kvinnherad
Haugesund og Sveio
730
724
721
Lagskyting senior:
Kvinnherad
730
1.aksje i vandretrofè og Malmangermedalje til:
Audun Fossberg, Magne Wollheim, Ørjan Almeland Sjo
Stord 1
Stord 2
Bremnes 1
Bremnes 2
721
714
705
693
Premielister:
Sjå liste lasta opp på www.vindafjordskyttarlag.com eller på stemnet på dfs.no
Premierekneskap:
Kl. 1-5, V55, V65, V73
Innskot kr. 150,- Arr. avg. Kr. 70,- Til premiering Kr. 80,- (kr. 48,- på 15-skot, kr. 32,- på 10-skot)
Kl. R, ER, JR
Innskot kr. 100,- Arr. avg. Kr. 50,- Til premiering Kr. 50,- (kr. 30,- på 15-skot, kr. 20,- på 10-skot)
Kl NU
Innskot kr. 100,- Aspirantmerket til alle.
Pengepremiar blir sendt ut etter at merknadsfristen er ute. Merknadsfrist til premielista: 20. februar
2017. Me takkar skyttarane for frammøtet.
Med helsing Sandeid Skyttarlag og Vindafjord Skyttarlag