Christine Schjerven

Christine Schjerven
Advokatfullmektig
Christine Schjerven
Advokatfullmektig
Tlf: +47 22 87 71 00
E-post: [email protected]
Christine Schjerven arbeider hovedsakelig med problemstillinger
knyttet til selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, men bistår også
innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett. Schjerven har en
master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor hun skrev
avsluttende masteroppgave med tittelen «Kartellforlik og
bøtereduksjon etter konkurranseloven § 29 a». Schjerven har studert
spesialfag ved Københavns Universitet. Under studiene hadde hun
praktikantopphold ved flere advokatfirmaer i Oslo, herunder
Advokatfirmaet CLP DA.
Bakgrunn
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Utdannelse
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2016)
Københavns Universitet (2015)
Medlemskap og tillitsverv
Medlem i Den Norske Advokatforening
Advokatfirmaet CLP DA
Postboks 1974 Vika
0125 Oslo
clp.no