Dette er viktig for vareleverandørene

Dette er viktig for vareleverandørene
Sven Bugge, daglig leder LUKS
Arbeidsmøte i Bylogistikkprogrammet i SVV-VD 2017-02-06
Følgende punkter vil gi en miljøvennlig varetransport med færre kjøretøy og redusert tidsforbruk:
 Bransjestandard for varelevering legges til grunn for all adkomst til, plassering og utforming av varemottakene samt organiseringen
av arbeidet ved disse.
 Nytt kjøremønster utarbeides av kommunen i samarbeid med LUKS (Samarbeidsgruppen for varelevering i aktuelle byer).

Fjerne all gateparkering for privatbiler uansett driftstype. Der dette ikke er mulig, innfør «shared space» og etablér fleksible
stoppmuligheter i hele sonen.

Der ovenstående punkt ikke er mulig, må vareleverandørene få klart definerte biloppstillingsplasser, slik som busser og trikker har
ved sine holdeplasser. Biloppstillingsplassene kan ikke være mer enn 50 meter fra der hvor varene skal plasseres hos kundene.

Varetransportørene leverer ved kundens virksomhet ved varemottaket eller på fortauet.

Kunden har personell tilstede når varene ankommer.

Mottaker besørger selv interntransport til bufferlager, lager og eksponeringsområder, samt at eventuelt returgods står der varene
leveres.