FKP Program med detaljer

Pr 020217
Kommuneplankonferansen
Planrock 17
- det rocker i kommune-Norge – en konsert med planlegging, distrikts- og byutvikling, næring,
kultur og medvirkning!
Kommuneplankonferansen 17 har som vanlig et fullspekket program, og årets Symposium er intet unntak! Vi tjuvstarter det hele lørdag
på streiftog i mangfoldige Nord-Trøndelag og fortsetter i Trondheim med byvandringer og byliv. Se eget program.
Konferansen har hovedvekt på utfordringer i en endringstid for kommunesektoren. Hvordan planlegge for den nye tid og hva krever det av
kommuneplanleggeren? Vi ser i glasskula sammen!
I tillegg til spennende plenumsforedrag kjøres 6 parallelle seminarer.
Målgruppen for konferansen er folkevalgte, rådmenn, areal- og samfunnsplanleggere, forskere og andre som med interesse for
planlegging.
Forum for kommunal planlegging ønsker sammen med KS, flere departementer, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord- og SørTrøndelag fylkeskommune, Trondheim, Hitra og Stjørdal kommune riktig vel møtt til inspirerende og faglig samvær i kreative
Trøndelag!
Program
(11., 12. )13. og 14. februar 2017, Scandic Nidelven hotell, Trondheim
Tidspunkt
Fredag 10.2
Tema
Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal sentrum,
5 minutter med bil fra flyplassen
Lørdag 11.2
«E 6» DDE
Forforprogram
Mini studietur/befaring, kultur og sosialt - i Nord-Trøndelag
Buss via Den Gyldne Omveg Inderøy, Steinkjer og Namsos til Rørvik,
Vikna kommune –
Innledere
Møtes i resepsjonen kl 20 – for de som ønsker en matbit o.l.
Spesialrådgiver Leif Roar Skogmo, Stjørdal kommune og
arkeolog Frode Kristiansen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Retur: Hurtigruta Rørvik - Trondheim
Se eget program og påmelding)
Kl 0915
FKPbuss fra Stjørdal
Søndag 12.2
«Tusen etasjer høy» Dumdum boys
Forprogram
0630-
Ankomst Hurtigruta Trondheim (Frokost om bord)
1000-1200
Fritidsidéer: Midtbyrunden, Pirbadet, bysykkel, fjordbading
Oppmøte i resepsjonen for de som synes det er morsomst å gå
sammen
Lunsjtid på byen – forslag til sted; se oppslag i hotellresepsjonen.
Fellesavgang for de som synes det er hyggeligst å spise sammen
1200-1300
Registrering
Programkomitéen ved
Liv Kirstine Mortensen og Eva Fængsrud
1300-1600
Trondheims tunge trender – Hvordan skjer byutviklingen i dag?
Om utbygging, vern og byomforming.
Guidet busstur i ulike bydeler – oppmøte Scandic Nidelven hotell
1600-1745
Pusterom
1745-1930
Historisk byvandring med innlagt pubbesøk og opptining. Vi ender
opp på Brattøra og Rockheim
- Oppmøte Scandic Nidelven hotell
1930-2230
Rockheim – omvisning, bevertning og kultur mm
Oppmøte baktrappa presis kl 1930
Mandag 13.2
«Juba juba» Knutsen og Ludvigsen
Tema: En verden i endring?
Dr ing, planveileder Vegard Hagerup, Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Tidligere byantikvar Gunnar Houen, Trondheim kommune og
historiker Terje Bratberg
Møteledere:
Britt Kjensli, FKP styret og Nordland fylkeskommune og
Frode Kristiansen, programkomitéen og Nord-Trøndelag
fylkeskommune
0730-0800
Registrering med kaffe
Programkomitéen ved
Torun Torheim og Liv Kirstine Mortensen
0800-0930
Moro med planteori IVX
Kommunikativ planlegging: Hva er det egentlig i teori og praksis?
Professor Tore Sager, NTNU
0930-1000
Registrering med kaffe
Programkomitéen ved
Torun Torheim og Liv Kirstine Mortensen
Vandrepause i utstillingsområdet
1000-1015
Kulturinnslag
Poet og rapper Trond Wiger
1015-1045
Velkommen
Fremtidens planNorge
Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune
1045-1115
Regionalt nivå og samfunnsutvikler rollen
Fylkesdirektør Karen Espelund, Regionalutvikling, SørTrøndelag fylkeskommune
1115-1145
Vandrepause i utstillingsområde m/rundstykker
1145-1215
Kommunale utfordringer i en endringstid
Rådmann Jarle Snekkestad, Nordre Land kommune
1215-1245
God barndom for alle
«Utenforskapet» - inkluderende oppvekstmiljø
Professor Steinar Krokstad, NTNU
1245-1400
Lunsj
Seminarer
Seminarene blir gjennomført 2 ganger a 1,5 time:
Sem A
«Levva livet» Åge Aleksandersen
Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse – hva vet vi om
det?
Teori og praksis’
Et eksempel
Fra forebygging til samfunnsutbygging i Levanger
Sem B
«By`n æ bor i» DDE
Den handlekraftige kommunen
– by og stedsutvikling, faglig fordypning i KS sitt folkevalgtprogram.
1400-1520/pause/1540-1700
Folkehelsekoordinator John Tore Vik, Sør-Trøndelag
fylkeskommune og professor Geir Arild Espnes, NTNU
Ordfører Robert Svarva, Levanger kommune
Møteleder: Marit Aune, programkomitén og Hitra kommune
Siv ark Øystein Bull-Hansen, NAL
Møteleder: Henning Berby, programkomité og KS
Sem C
«Råttistokken» Vømmøl Spellmannslag
Kulturminner – tema i plan eller kulturminneplan
Kulturminner i kommunen – fra plunder og heft til plan og handling.
Seniorrådgiver Kari Larsen, Riksantikvaren og
seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud, Riksantikvaren
Fylkesarkeolog Frode Kristiansen og rådgiver Gunn Hege
Lande, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kommunenes motivasjon og erfaringen
Byantikvar Mette Bye, Trondheim kommune og
NN. Høylandet kommune
Møteleder: Frode Kristiansen, programkomité og NordTrøndelag fylkeskommune
Sem D
«Vil du værra med mæ hjem i natt?» The Kids
Kommunesammenslåing og kommuneplanlegging – hva nå?
Kommuneinnlegg og diskusjon
Nye Orkland kommune
Rådmann Petter Lindseth, Meldal kommune mfl.
Steinkjer og Verran
Samfunnsplanlegger Per Morten Bjørgum, Steinkjer kommune
Møteleder: Tove Gaupset, programkomité og Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Sem E
«Lunsj i det grønne» DumDum Boys
Det grønne skiftet i kommuneNorge
Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunene, og
hvordan kan klima- og energiplanlegging spille en rolle?
Fagleder Klima Kjetil Bjørklund, KS
Klima- og energiambisjoner i Overhalla
Eksempel fra Overhalla kommune
Rådmann Trond Stenvik, Overhalla kommune
Leder i Miljøpakken Henning Lervaag, Trondheim kommune
Omlegging til mer miljøvennlig transport - hvordan gjør vi det?
Inspirasjon fra miljøpakkearbeidet i Trondheim
Sem F
Møteleder: Tove Hellem, programkomité og Trondheim
kommune
«Luftpalass» Tre Små Kinesere
Det akademiske kvarter
a) Modellbasert planlegging er en ny gren på kunnskapens tre,
utviklet på MIT (Massachusetts Institute of Technology) og
var presentert på Kommuneplankonferansen 16. Fokuset er
rettet mot klimautfordringen og de konsekvensene den har på
andre samfunnsforhold, spesielt på arealplanlegging og
transport
---------------------------------------------------------------------------
Student Frode Træen, FKP styret
------------------------------------------------------
«Svartlamoen» Tre Små Kinesere
b) Urban dyrking er på fremmarsj i mange norske byer og
tettsteder. På konferansen presenteres eksempler på ulike
prosjekter og drøfte hvordan kommunen kan legge til rette for
urbane dyrkeprosjekter i fremtiden.
Masterstudent fysisk planlegging NTNU og
byggesaksbehandler
Ragnhild Hoff, Hitra kommune
Møteleder: Eva Fængsrud, programkomité og KS/Fkp
1715
Årsmøte i Forum for kommunal planlegging
1915
Aperitiff
1945
«Fire pils og en pizza» Åge Aleksandersen
Festmiddag
Svartlamon hardkor
Oppmøte utenfor plenumsalen
Tirsdag 14.2
«Din dag» Åge Aleksandersen
Møteledere:
Kent Håkull, nestleder i Fkp og Haugesund kommune og
Tove Hellem, programkomité og Trondheim kommune
Alt kan ikke planlegges
0720-0800
«God morgen Norge» Knutsen og Ludvigsen
Opp av dyna: morgenvandring på Brattøra
0810-0850
0900-0905
Planveileder Vegard Hagerup, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Planlegger Mathias Midbøe, Trondheim kommune
Generasjon Grønn
Velkommen til dag 2
0905-0940
Resilient – hva er det?
Hvordan bruker Vejle kommune begrepet i sin strategiske kommuneplan?
0940-0950
Kortere pause
0950-1020
Bydelen - mellom planlegging, dugnad og aktivisme
FKP leder
Centerleder Ib Jespersgaard, Vejle kommune
Professor Aksel Tjora, NTNU
1020-1050
Vi bygger identitet!
Eksemplet Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim. Ungdom og
medvirkning. Hvorfor og hvordan?
Programleder Hilde Våbenø Markussen og
prosjektleder Kristin Tinmannsvik, Trondheim
kommune
1050-1115
Kommentarinnlegg
Politisk redaktør Tone Sofie Aglen, Adresseavisen
1115-1145
Utstillingspause m/utsjekking – noe å bite i
Ekstranummer
1145-1230
Jämställd stadsplanering - teori, strategi och gestaltning för ett
demokratiskt stadsliv.
Landskapsarkitekt Karin Brodin,
No Man’s Land
1230-1315
Tankekrigen: Hva er tankesmier og hvordan kan de påvirke?
Forfatter Magnus Engen Marsdal
1315
Lunsj
«Her på Stranda Sag&Høvleri» Vømmel spellmannslag
Etterprogram
1415
Avreise Scandic Nidelven hotell med fellesbuss til Værnes, innlagt ett
stopp i Hommelvik med et nærmere blikk på
 den historiske bebyggelse (også Nygaardsvolds hus),
 miljøgate,
 utvikling av trafikknutepunkt ved jernbanen (byutviklingsavtale),
 nytt boligområde nær stasjonen ved Sjøsiden (klimavennlig
fortetting) og
 den nyåpnede Malvikstien på nedlagt jernbanestrekning!
Antatt ankomsttid Værnes lufthavn ca 1615
Planveileder Vegard Hagerup, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Programkomitéen 2017











Leder Tove Gaupset, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Frode Kristiansen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Øystein Lynum, Trondheim kommune
Tove Hellem, Trondheim kommune
Marit Aune, Hitra kommune
Leif Roar Skogmo, Stjørdal kommune
Liv Kirstine Mortensen, KMD
Thomas Møller, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Henning Berby, KS
Torun Torheim, Sogndal kommune og FKPstyret
Eva Fængsrud, FKP-sekretariatet/KS
Konferansen arrangeres av Forum for kommunal planlegging i samarbeid med
KS, KMD, HOD, LMD, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim
kommune, Hitra kommune, Stjørdal kommune, Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) og Helse og Omsorg i Plan