Livsstyrketrening

Livsstyrketrening
Livsstyrketrenin
Sist oppdatert: 03.02.
Livsstyrketreningskurset er utarbeidet med tanke på personer med ulike helseplager, men like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglive
utfordringer. Det helsefremmende perspektivet er helt sentralt, ikke diagnos
I livsstyrketrening arbeider vi ut fra forståelsen om at tanker, følelser og kropp og levd liv hen
sammen, og at kroppslige helseplager kan være et uttrykk f «livet som setter seg i kroppen». Ofte finnes det ikke en årsak til plagene. Tvert imot, kroppslige plager kan være et uttrykk for ubalanse i personens liv, en ubalanse som kanskje har vart over tid. Kroppen har kansk”sagt ” lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til eller har kunnskap om at det å lytte til kroppen kan være viktig, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler. Kurs
handler bl.a. om å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tank
følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Les mer www.livsstyrketrening.no
Kurset går over 10 ganger og gjennomføres to ganger i år
Larvik kommune
Page 1 / 1