bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn lit

Studienr
7141
7123
7135
7167
7168
7107
7169
7170
7113
7103
7159
7114
7161
7163
7124
7127
7125
7128
7126
7121
7117
7129
7130
7109
7131
7138
7110
7224
7172
7118
7133
7108
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7223
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
Navn på studieprogram
Afrikastudier - bachelor
Allmenn litteraturvitenskap - bachelor
Antikkens kultur - bachelor
Bioingeniør - bachelor
Bioingeniør - bachelor
Biologi - bachelor
Biomarin innovasjon - bachelor
Bioteknologi - bachelor
Bioteknologi - master
Bygg- og miljøteknikk - master 4
Datateknologi - master 4
Drama og teater - bachelor
Elektronisk systemdesign og innovasjon - master 4
Energi og miljø - master 4
Engelsk - bachelor
Europastudier, engelsk - bachelor
Europastudier, fransk - bachelor
Europastudier, spansk - bachelor
Europastudier, tysk - bachelor
Filmvitenskap - bachelor
Filosofi - bachelor
Fonetikk - bachelor
Fransk - bachelor
Fysikk - bachelor
Fysikk og matematikk - master 4
Geografi - bachelor
Geologi - bachelor
Geomatematikk
Grunnskolelærer 1-7 - GLU 5
Historie - bachelor
Industriell kjemi og bioteknologi 4
Informatikk - bachelor
Informatikk m/spes i drift av datasystemer - bachelor
Informatikk m/spes i informasjonsbeh. - bachelor
Ingeniøerfag elkraftsystemer - bachelor
Ingeniørfag automatiseringsteknikk - bachelor
Ingeniørfag bygg - bachelor
Ingeniørfag bygg - bachelor
Ingeniørfag bygg - bachelor
Ingeniørfag data - bachelor
Ingeniørfag elektro - bachelor
Ingeniørfag elektro - bachelor
Ingeniørfag fornybar energi - bachelor
Ingeniørfag kjemi - bachelor
Ingeniørfag logistikk - bachelor
Ingeniørfag maskin - bachelor
Ingeniørfag maskin - bachelor
Ingeniørfag materialteknologi - bachelor
Fakultet
SU
HF
HF
NV
NV
NV
NV
NV
NV
IV
IE
HF
IE
IE
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
NV
NV
SU
IV
IV
SU
HF
NV
IE
IE
IE
IE
IE
IV
IV
IV
IE
IE
IE
IV
NV
IV
IV
IV
NV
Studiested
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Ålesund
Trondheim
Trondheim
Ålesund
Ålesund
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Gjøvik
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Ålesund
Ålesund
Gjøvik
Ålesund
Trondheim
Ålesund
Gjøvik
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Gjøvik
Trondheim
Trondheim
Studium
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
5-årig
Siv.ing.
Siv.ing.
Bachelor
Siv.ing.
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Lærer
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
7188
7105
7189
7190
7111
7134
7162
7119
7115
7160
7153
7154
7158
7152
7166
7155
7164
7156
7102
7191
7112
7150
7192
7171
7122
7116
7151
7132
7136
7140
7165
7142
7193
7104
7194
7143
7120
7148
7139
7147
7149
7195
7196
7144
7145
7146
7197
7106
7198
Ingeniørfag olje- og gassteknologi - bachelor
Ingeniørvitenskap og IKT - master 4
IT-drift og informasjonssikkerhet - bachelor
IT-støttet bedrfitsutvikling - bachelor
Kjemi - bachelor
Klassiske fag - bachelor
Kommunikasjonsteknologi - master 4
Kulturminneforvaltning - bachelor
Kunsthistorie - bachelor
Kybernetikk og robotikk- master 4
Lektorutdanning i engelsk - master 3
Lektorutdanning i fransk - master 3
Lektorutdanning i geografi - master 3
Lektorutdanning i historie - master 3
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - master 3
Lektorutdanning i nordisk - master 3
Lektorutdanning i samfunnsfag - master 3
Lektorutdanning i tysk - master 3
Marin teknikk - master 4
Markedsføring og ledelse - bachelor
Matematiske fag - bachelor
Materialteknologi 4
Matteknologi - bachelor
Mediedesign (Grafisk design) - bachelor
Medievitenskap - bachelor 2
Musikkvitenskap - bachelor 1
Nanoteknologi 4
Nordisk språk og litteratur- bachelor
Norsk som andrespråk - bachelor
Pedagogikk - bachelor
Petroleumsfag 4
Politisk økonomi - bachelor
Produkt og systemdesign - bachelor
Produktutvikling og produksjon - master 4
Programmering (spill/Applikasjoner) - bachelor
Psykologi - bachelor
Religionsvitenskap - bachelor
Rådgivning og voksnes læring - bachelor
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelor
Samfunnsøkonomi - bachelor
Samfunnsøkonomi - master
Shipping management - bachelor
Skipsdesign - bachelor
Sosialantropologi - bachelor
Sosiologi - bachelor
Statsvitenskap - bachelor
Sykepleie - bachelor
Tekniske geofag - master 4
Teknologidesign og ledelse - bachelor
NV
IV
IE
IE
NV
HF
IE
HF
HF
IE
HF
HF
SU
HF
SU
HF
SU
HF
IV
ØK
IE
NV
NV
AD
HF
HF
NV
HF
HF
SU
IV
ØK
IV
IV
IE
SU
HF
SU
SU
ØK
ØK
IV
IV
SU
SU
SU
MH
IV
IV
Trondheim
Trondheim
Gjøvik
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Ålesund
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Gjøvik
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Ålesund
Trondheim
Gjøvik
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Ålesund
Ålesund
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Gjøvik
Trondheim
Gjøvik
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Siv.ing.
Lektor
Lektor
Lektor
Lektor
Lekor
Lektor
Lektor
Lektor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
5-årig
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Siv.ing.
Bachelor
7137
7199
7200
7221
7222
7225
1
Tysk - bachelor
Vann- og miljøteknologi - bachelor
Webutvikling - bachelor
Økonomi og administrasjon - bachelor
Økonomi, ledelse og bærekraft - bachelor
Økonomi, ledelse og bærekraft - fleksibel utdanning
HF
IV
AD
ØK
ØK
ØK
Trondheim
Ålesund
Gjøvik
Ålesund
Gjøvik
Gjøvik
Må ha bestått opptaksprøve
Må kunne plasseres i 2. årskull
3
Overgang gjelder kun mellom lektorprogrammene, ikke fra årsstudium eller bachelor til lektor
4
Må kunne plasseres i 2. årskull eller høyere
5
Overgang gjelder kun fra grunnskolelærerutd 1-7 med vekt på realfag til grunnskolelærer 1-7
ikke fra andre studieprogram.
2
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor