Oversikt over asfalterte veger i 2016

Oversikt over asfalterte veger i 2016
Område/ Veg
Skjeggedalsvegen
Eide- Odda Camping
Eide - Eidesmoen
Eide - Jordal
Skare
Berjaflotvegen
Tjoadalen
Almenningsvegen
Holmen
Bygdavegen
Reinsnosvegen
Lengde
fortau/gangveg
Privat veg
meter
meter
Lengde veg
meter
Merknad
Fra bro til rundkjøring ved idrettshall
Gangveg/ veg gjennom Campingen
Langs Stadion
Fra Campingen til Jordal. Samarbeid med
Odda energi
Ovenfor Håbru
784
112
218
233
1200
66
400
190
Overslag. Samarbeid med Odda Energi.
Veg fra svingen og ned til nytt
renseanlegg. Betalt av VAR
370
304
126
2000
Rødna
340
Smeltverkstomta
Opovegen
Sjukehusvegen
110
140
Sum
6142
Sum asfaltprosjekt
Sum prosjekt Reinsnosvegen
Sum prosjekt VAR
3498
2000
644
Fra Tveit til Fodnastøl
Fra bruktbutikken til leikeplassen. Betalt
av VAR
Fra avkjørsel RV til innkjøring P-plass.
100 Privat veg
451
100