Månedsbrev for Marihønene Januar og Februar 2017 - Lille

PERIODEPLAN FOR MARIHØNENE - JANUAR OG FEBRUAR
-SOSIAL KOMPETANSE
Fokus:
Å vise glede og følelser
Mål:
Bli kjent med de ulike følelsene, og spesielt det å vise glede
Hvordan ser vi ut når vi er glade, sinte, eller lei oss? De voksne hjelper barna med å
sette ord på hvordan de har det
Utvikle en begynnende forståelse for at våre handlinger påvirker hvordan andre har
det
Sanger/regler: Er du veldig glad og vet det
Aktiviteter:
Ta bilder av barnas ansikter
Lage et ansikt med løse deler for å kunne vise ulike sinnsutrykk og illustrere hvordan
andres handlinger kan påvirke hvordan vi føler oss
Hvordan ser vi ut i speilet når vi viser ulike følelser?
Forming:
Lage bilde med smilende/leende munner
-REALFAG
Målforståelse utvikles gjennom å få varierte erfaringer med ulike typer mål, målenheter,
måleredskaper og målsystemer. Små barn bruker gjerne kroppen som måleredskap.
Fokus:
Måling
Mål:
Gjennom å bruke kroppen sin som måleredskap skal barna få kjennskap til begrepene
først/sist, stor/liten, rask/langsom, tung/lett, kort/lang, likt/ulikt/like mange.
Sanger:
Jeg er en liten undulat
Olle Bolle
Bukkene Bruse
Aktiviteter:
Måle barnas høyde inntil hverandre og på papir
Sortere og sammenligne ut fra størrelse og farger
Lang, lang rekke
Forming:
Tegne rundt hendene våre
-VINTER
Fokus:
Vinter – vann, is og snø
Mål:
Gi barna erfaringer med vann, is og snø og
undre oss sammen med barna over
forandringene som skjer i naturen når det
er kaldt.
Sanger:
Det snør, det snør
Se opp snør det
Januar- og februarsangene
Aktiviteter:
Forhåpentligvis lage snøballer/ snømann og dra på aketurer
Forming:
Lage vinterbilder
-KARNEVAL
Mål:
Gjennom enkle forberedelser skape forventinger til en annerledes dag med lek og
moro
Sang:
Til karneval vi drar av sted
Forming:
Lage svarte katter