februar i sveiarveien

FEBRUAR I SVEIARVEIEN
TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR
I januar har vi hatt mer fokus på barnas medvirkning. Vi har fulgt med, lyttet til barna og
vært engasjerte i hva de har vært opptatt av. Det har resultert i mye lek og valg av aktiviteter
som barna har hatt lyst til. Og vi har merket at det har økt barnas trivsel og glede. De eldste
viser tydelig at de vil ha oss med i leken ved f. eks å komme og hente oss hvis vi holder på
med de yngste og de yngste henvender seg mer til oss.
Det har ikke vært noe spesielt tema barna har vært opptatt av, men de eldste har brukt
fantasien og utvidet leken med konkreter de selv vil ha med. Vi i personalet har lagt mye til
rette for frileken gjennom å bruke rom og tid og barna har selv valgt innholdet i leken. Pute rommet har blitt mye brukt til å bygge tog av putene. De eldste har bygget og inkludert de
yngre barna ved å invitere de med på togtur. Leker de med Noas ark og alle dyrene kan
likeså godt Albert Åberg og faren bli med på båttur. Og leker de med duplo eller lego, henter
de gjerne dyr og figurer og tar de inn i leken. Vi synes vi har lyktes ganske godt med å møte
barna og tatt ideene deres på alvor. Vi opplever at de gjennom å bli sett og hørt lettere kan
gi utrykk for meningene sine både i fellesskapet i gruppen i Sveiarveien og når de er på
Espeland. Torsdag den 26/1 hadde vi avslutning for Carl-Otte i Sveiarveien. Det ble en
koselig avslutning med hot dog til lunsj og is og frukt etter at barna hadde vært lenge ute. Vi
ønsker Carl- Otte lykke til!
FEBRUAR I SVEIARVEIEN
MÅL FOR DENNE PERIODEN: Barna skal bli hørt og sett og oppleve at de får
medvirke i sin egen barnehagehverdag
Barna skal få tid og rom til å videreutvikle leken, mens vi legger til rette for variert lek
gjennom tilgjengelig lekemateriell. Ved at vi gir tid og rom for frileken, får barna mulighet til
å fordype seg i leken og tilføre andre elementer. Vi vil ha fokus på barnas interesser og følge
med på det de er opptatt av. De voksne vil være engasjerte og delta i leken på barnas
premisser. Vi vil også tilføre materiell, gi innspill og veilede barna i leken ved å være nær og
tilstede og ha en anerkjennende væremåte.
Sveiarveien på Espeland: Som tidligere vil vi fortsette å være de to siste fredagene i
måneden på Espeland. Nå har barna blitt godt kjent, trives med å være der og synes det er
kjekt å møte de andre barna og de voksne som jobber der. Barna er blitt mye flinkere til å
inkludere hverandre i leken. Alle barna fra Sveiarveien har sine egne plasser i garderoben,
også dette gjør at de føler seg velkommen og inkludert.
Fastelavn:
Før fastelavn som er søndag 26. februar, vil vi markere fastelavn ved å hente bjørkeris når vi
er på tur, pynte dem og lage fastelavnsboller.
Karneval:
Fredag den 24, februar samles vi til Karneval
på Espeland. Det blir dans, moro og noe godt å spise.
Barna kan kle seg ut som de vil og sminkes hvis de vil det.
Spør allerede nå hva barna vil være og bruk fantasien så
dere slipper å kjøpe nye kostyme
Språkgrupper/lekegrupper: I språkgruppen fortsetter vi med øving på lyder gjennom å
bruke Fonomagica,- et opplegg med hefte og cd, som tar for seg fortellinger med spesiell
vekt på lyder. Lekegruppene fortsetter som før,- onsdager i Sveiarveien og fredagene når vi
er på Espeland.
Brannvernuke: Denne gangen blir brannvernuken i uke 7. Vi har i løpet av uken fokus på
brannvern, rutiner og evakuering.
Vinter: Vi håper på en fin februar måned! Om det ikke blir så mye snø, kan vi likevel ha glede
av is og frost og gi barna erfaringer og opplevelser med dette.
VIKTIGE DAGER:
PLANLEGGINGSDAG FREDAG 3 FEBRUAR!
BRANNVERNUKE UKE 7!
KARNEVAL FREDAG 24 FEBRUAR!
VINTERFERIE FOR SKOLEN I UKE 9! (Det er fint om dere gir beskjed om
noen av barna skal ha fri denne uken).
Lilliann er fortsatt sykemeldt og Clementina er vikar for henne. Er det noe dere lurer på, ta
kontakt. Husk å gi beskjed hvis barna er syke, skal ha fri, kommer senere eller skal bli hentet
av andre.
Med hilsen Liv, Lillian, Clementina og Ingunn
Februar i SVEIARVEIEN
UKE 5
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
UKE 6
UKE 7
UKE 8
UKE 9
30.1
6.2
13.2
20.2
27.2 Vinterferieuken
Skapende aktivitet:
Skapende aktivitet :
BRANNVERNUKEN
Skapende aktivitet:
Skapende aktivitet
Frøhjerter
Vi har fokus på brannvern
Male katta i sekken
31.1
7.2
14.2
21.2
28.2
Skapende aktivitet
Skapende aktivitet
Skapende aktivitet
Lek og aktiviteter
Lek og aktiviteter
1.2
8.2
15.2
22.2
1.3
Lekegruppe
Lekegruppe
Lekegruppe
Lekegruppe
Språkgruppe med lyder
Språkgruppe
Lekegruppe
Språkgruppe og
evakuering
Språkgruppe
Språkgruppe
2.2
9.2
16.2
23.2
2.3
Utedag/turdag
Utedag/turdag: plukke ris
Utedag/turdag
Utedag/turdag
Utedag/turdag
3.1
10.2
17.2
24.2
3.3
Planleggingsdag:
Samling om karneval og
Barnehagen stengt
utkledning
Fellesdag på Espeland
Lekegrupper og
brannvern
Fellesdag på Espeland
med
KARNEVAL
Felles samling med
bevegelsessanger