Innkalling - Engerdal Fjellstyre

INNKALLING OG SAKLISTE 14.02.17
Innkalling til Fjellstyremøte den 14. februar 2017 kl 09:00 på
Skrivargarden på Drevsjø.
Første del av møtet er et fellesmøte med fjellstyrets ansatte, se egen innkalling fra styreleder.
Deretter starter det ordinære fjellstyremøtet, se sakliste under.
Sakliste:
Sak 01.16
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den xx.xx.17.
Sak 02.16
Ark 433.1
Høring: Avtale om tilrettelegging og merking av turstier, Engerdal og Trysil turlag.
Sak 03.16
Ark 433.1
Høring: avtale om tilrettelegging og merking av turstier, Drevsjø stedsgruppe
Sak 04.16
Ark 317
Ny behandling: Avgiftsfri plassering av brakke Myrstadvelta.
Sak 05.16
Ark 434.8
Motorferdselslovens § 10: Vinterøvelse FIG Engerdal
Sak 06.17
Ark 434.8
Prinsippsak: Fjellstyrets holdning i motorferdselssaker – Motorferdselslovens §10.
Sak 07.17
Ark 611
Søknad om bruk av areal til sporprøve, Norsk Brukshundsports Forbund.
Sak 08.17
Ark 334.2
Fornyelse av leieavtale – Hedmark Birøkterlag.
Sak 09.17
Ark 641.1
Forlengelse av fiskeavtale Fjellheimen Leirskole.
Sak 10.16
Ark 613
Småviltjakta 2017 på statsallmenningen i Engerdal
Sak 11.16
Ark 612
Endret driftsform Rendalen Renselskap
Sak 12.16
Ark 274
U.O.
Søknad om permisjon – Jan Nordvålen
Sak 13.16
Ark 231
Godkjenning av protokoll fra lokale lønnsforhandlinger.
Referatsaker
-
Postliste 14.12.16 – 06.02.17.
Orienteringssaker:
Melding om forfall/inhabilitet gis til fjellstyrekontoret så snart som mulig på telefon
62459177 eller 915 87 886.
Sømådalen 07.02.2017
Halvor Hansson
styreleder
Engerdal fjellstyre
Dette dokumentet er elektronisk signèrt
2