Godkjente fysioterapeuter til arbeidsplassvurdering som ikke

Godkjente fysioterapeuter til arbeidsplassvurdering som ikke er medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund. Oversikt per 07.02.17
Oversikt over flere godkjente fysioterapeuter til arbeidsplassvurdering finnes i søketjenesten "Finn Fysioterapeut" på www.fysio.no
Navn
OSLO
Haavardsholm Tone Eikedalen
Marklund Angelica
Hegge Fride Wiig
Mabro Janicke
Ervik Julie Marie
Schrader-Nielsen Erik
Johansen Stine Magistad
Øygarden Sidsel
Reiten Elise
Skau Kristoffer
Hartvig Hilde Gunn
Veseth Ingrid Elise
Larsen Kjersti
Bjørnøy Vigdis
Haarberg Anne
Klungsøyr Signe Apold
Frederiksen Trine Sørbye
Husebø Henriette Kirkeby
Husebø Jørgen
Rennemo Lene
Buraas Bent Frode
Ulvestad Gro Elin Tronstad
Olsen Siri Aas
Bye Hanne
AKERSHUS
Balstad Linn Ch. Mercier
Steen Kristin Hammersmark
Wangen Hilde Marie
E-post
Mobil
Arbeidssted
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
99018109
41394234
97033422
90880432
93053756
90199889
41670683
45231996
99025141
91395428
90585180
91542947
40028476
97502590
92264245
97622454
99640289
97079281
95117672
90619257
41322524
93223162
92457502
48188885
Redcord AS
NIMI Ullevål
Heggeli Helhetmedisin A/S
Aleris Omsorg AS
ukjent arbeidsssted
Mensendieck Klinikken Fysioterapi A/S
NEMUS Bryn
[email protected]
[email protected]
[email protected]
99020255 Synergi Medisinske Senter AS
99609107 Jølstad Begravelsesbyrå
95063114 Unicare Fram AS
Eidsvoll Kommune. Rehabtjenesten
NEMUS Bryn
Villa Enerhaugen
Follo Bedriftshelsetjeneste As
Oslo Universitetssykehus, Det norske radiumhospita
NEMUS Bryn
NEMUS Bryn
Nesbru Fysio og Manuellterapi as
Hans & Olaf Fysioterapi A/S
Vestfossen Fysikalske institutt
Slemdal Fysioterapi
Hokksund Rehabiliteringssenter AS
A-MED Bedriftshelsetjeneste
Knutsen Anne-Kristin
Haukaas Eivind
Aksnes Egil
Berlin Monica
Samuelsen Kristin
Sebelien Christian Bøe
Grændsen Tone Beate
Grorud Louise E.
Haugen Merete Storeskar
Johannessen Thomas Hoff
Tillman Marion Isabel Norum
Olsen Marie Flatland
Hasle-Finstad Oddbjørn
Norstad Kathinka Krogh
Rasmussen Espen
Finden Marit E. Bøe
Ulseth Bent
Didriksen Wenche
Raaum Helen
Halvorsen Bjørn
HEDMARK
Rode-Christoffersen Christine Larsmon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Henden Trudi
Imsgard Gry
Fjørtoft Rasmus
Reistad Jo
Brungot Bjørn
Øie Tove Nordby
Lien Marit
Myklebust Ragnhild H.
Odde Harald
Knutsen Oddvar
Sjølie Astrid Noreng
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
94425636
91180838 Vodgata Fysikalske institutt
91746925
95827785
99791441
47337356
90688219
92267484
46682758
41233256
97110380
41218590
93255639
95120394
41434596
93476968
90994590
91735238
95084930
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Norges Vassdrags/Energidirektorat
Unicar Norsk Legesenter Bedrift A/S
Fjellhamarklinikken
Forsvarets Forskningsinstitutt
Unicare Helse AS
Oppfølgingsenheten Frisk
Det Gule Huset
Sykehuset Østfold - Sarpsborg
Fredrikstad Kommune
Øya Fysioterapi
Hallingdal Og Valdres Bedr.Helsetj. HAVA
ukjent arbeidsssted
Trento AS
Ullensaker Kommune
Akershus Bedriftsidrettskrets
Nes Fys.Inst.(Årnes)
Glåmdal Hms-Tjeneste Kongsvinger
97964509
99708570
93209209
41335318
92261490
47279696
98073313
48026734
99698444
92888053
90948346
Providor AS
Oppfølgingsenheten Frisk
Norsk Tipping AS
Moelv Fysioterapi
HMS Øst kompetansesenter -arbeidsmiljø
ukjent arbeidsssted
Brumunddal Bedr.Helsetj
Moelv Fysioterapi
Lia Terapi
Søby Bjarne Daniel
OPPLAND
Mørk Anne Mette N.
Ringerud Alvhild Gjestvang
Berg Håvard Hansen
Sahlin Peder
Svelstad Kari
Speikland Kjersti-Oline
Lyshaugen Tonje
VESTFOLD
Green Monica Therese
Brønn Kristin
Hansen Dag Edvin
Gundersen Beate
BUSKERUD
De Jong Mona Andreassen
Rokstad Lena
Vamraak Mari
Rensel Ingeborg Frøyshov
Hovden Åse Marit
Svenkerud Toril
Thorsnes Camilla
Selvaag Tale Tiril
TELEMARK
Wold Randi
Riis Tom-Erik
Galborgen Ole Martin
Thoresen Pål
ROGALAND
Revheim Bente
Berget Anders Aasen
Hetland Inez Elise
Haaland Sveinung
[email protected]
97760383 Løkkegata Fysioterapi AS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
41576879
48477899
92220192
91617262
92216541
47395914
92691060
Oppfølgingsenheten Frisk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
95776504
98057798
91125057
40878787
ukjent arbeidsssted
Viken Bedrifthelsetjeneste
E2 Helse
Larvik Fysioterapi AS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
98007283
90183361
90619820
93228922
92238224
90642075
40413202
92239953
Stabæktunet Bo-Beh.Senter
Spenncon Hønefoss AS
Hole Trygdekontor
HMS-Senteret Hønefoss
Krødsherad Kommune
Nes kommune i Buskerud
Hemsedal Kommune, Fysioterap.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
99047070
90850410
41812585
95279851
Sykehuset Telemark HF
Porsgrunn Kommune,Helseetaten
Sauherad Kommune
Grenland Fysioterapi DA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
93257458 Hjelmeland Kommune
99150103 Stavanger Universitetsjukehus
92063421 Strandsonen AS
90738512
Sentrum Fysioterapi og Trening
Aktivklinikken Lillehammer As
Pluss Helse AS
Oppfølgingsenheten Frisk Gjøvik
Torgersen Sigrun
Thorkildsen Ingvild
Tangen Heidi
Sodha Olaug
Nevøy Jone
Andersen Stein-Ivar Fuglaas
Valen Monika Larsen
Fjelde Kristine
Bjerka Anneli
Birkeland Roger
Olafsen Kine Thrane
Oftedal Gunhild Flatin
Sunde Ane
Dalane Sigbjørn
Svanæs Øyvind
Anda Torkel
Aasen Jannicke
Takle Eli Anne
Rasdal Eli Garvik
Haukland Atle
Anda Inger Johanne Waage
Eiken Tom
Borgen Marie
Nordheim Svanhild Maria
HORDALAND
Bjørsvik Anita
Cirotzki Sønnøve Husabø
Monsen Tord
Haraldsen Synnøve Rykkje
Pedersen Malin M. Hodnekvam
Hellan Cathrine
Sulen Marianne
Husøy Tone Kristin
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
93653086
92866582
91332743
90980064
40454085
90933811
93876578
97195408
46422786
45247295
45217503
41106242
45219040
92458148
92867391
47311840
45201384
95214166
99028641
95203422
98820732
91680891
97063474
94872712
Hinna Fysioterapi
Hinna Fysioterapi
Stavanger Kommune
Stavanger Kommune
Stavanger Kommune
Stavanger Universitetsjukehus
Hinna Fysioterapi
ukjent arbeidsssted
Occupational Hygene Solutions AS
Rysteg AS
Solaklinikken Fys.Inst.
Time Kommune,Fysioterapien
Hundvåg Klinikken
Hinna Fysioterapi
Torstein Rimstad Fysioterapi
Fysio. Forum Da
Ganddal Terapi Og Trening
Takle Arbeidsmiljøloven
Klepp Kommune
Fysioterapisenteret Sola
Bryne Fysio-og manuellterapi
Agder Fysioterapi DA
AS Nymo
Permisjon med lønn
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
92284767 Vinkoen AS
Bedriftshelse 1 avd Sogndal
95452900 Bergen Kom. - Arbeidsmiljøseksj.
41007711 Sandsli Fysioterapi DA
41443980 Haraldsplass Diakonale Sykehus As
99617577 Hellan Cathrine, Fysioterapi
99721477
95140854 Haraldsplass Diakonale Sykehus As
Hagen Martin
Espeland Morten Lindeberg
Elvehøy Lena Nesse
Fielding Kathrine Tennebakk
Clemm Thomas Aleksander C
Botnen Marita Heintzberger
Nåmdal Kjell Åge
Nitter Terje Nordlinder
Gunvordal Edgeir
Økland Siren Margrethe
Selsø Anne-Lise
Lindtner Henrik
Opdal Liv Eikemo
Kvinge Andrea Horgen
SUNNMØRE
Liaskar Ragnhild
MØRE OG ROMSDAL
Aune Anne E. Braaten
SOGN OG FJORDANE
Maurset Kristine
Sannebro Erik
SØR-TRØNDELAG
Størksen Jan Harry
Gunnerud Knut Olav
Hamnebukt Jon Inge
Draveng Glenn Ståle
Mwikaria Marianne Solem
Karbøl Johanne Kristine
Evensen Jan-Tore Wirum
Forsmo Øyvind Rist
Askim Sarah Pinard
Hoskelsen Camilla
Langeland Bjørnar
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
99044777
45404350
99500354
41129860
95947756
41236970
45276110
92020802
41694326
93266833
91191021
40489849
95028392
93019948
Olsvik Fysioterapi og Manuellterapi
Aker offshore partner AS
Workact
Vestkantklinikken Vannkanten
[email protected]
47960095 Selvstendig Næringsdrivende
[email protected]
97120680 Ergonomi Og Arbeidsmiljø
[email protected]
[email protected]
90188134 Selvstendig Næringsdrivende
Hafslo Fysioterapi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
95110808
97780918
95785930
48075055
45674939
41100911
97500185
45615441
97478367
41505049
91170371
Søreide Fysioterapi
ukjent arbeidsssted
Tonus AS
Arsana Bht.
Bedriftesehelsetjenesten i Austevoll
Solstein AS
Odda Bedriftshelsetjeneste
Jørpeland Helsesenter
Høgskolen I Sør-Trøndelag
Høvikklinikken
Heimdal Fysikalske Institutt
Friskgården Stjørdal
HMS-Senteret AS Melhus
Stamina HOT Bedriftshelsetjeneste
Trondheim Fys. Inst.
Bedr.Helsetj. I Fosen
Askim Fysikalske
Skaun Kommune,Fysioterapitj.
Hysnes Helsefort
Eik Christer
Dale Eline Aarak
NORD-TRØNDELAG
Myhr Bodil
Wagnild Bjørn
Selseth Thomas
Skjesol Morten
Melbye Kurt Ove
Axelsson Aina
Melbye Nina Stensland
Svarva Kristin
Haug Ulla Iren
Paulsen Inger Lise Finne
NORDLAND
Bugge Renate
Jensen Kenneth Sundsfjord
Tønseth Torunn
Hvaring Gustaf
Arntzen Gisle
TROMS
Reinholdtsen Silvia
Samuelsen Kjetil Magne
Alterskjær Siw
Lunheim Hanna Marie
FINNMARK
Tostrup Bjørn
[email protected]
[email protected]
45276885 Bedr.Helsetj. I Fosen
92602958 Sunndal Kommune
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
93260002
90879763
98605868
92480585
41043924
90669210
95177863
99227779
95231259
45613790
[email protected]om
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
41669419 Balansen Bodø AS
Sjøgata Fysioterapisenter
91181299 Vågan Hms Ba
99462289
90932607
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
97511526 Tromsø Kommune
95928123 Lyngenfjord Bedr.Helsetj.
97194674 ukjent arbeidsssted
99645721
[email protected]
91803315
Friskgården Stjørdal
HMS Senteret Stjørdal AS
ukjent arbeidsssted
Skogn Fysio og Manuellterapi DA
Verdal Kommune,Rehab.Tjenesten
Kastvollen Rehabiliteringssenter
Aker Verdal A/S
I utlandet
Sykehuset Namsos
Steinkjer Kommune