HD Resultater

HD Resultater
Denne listen er sort på navn.
A og B = Fri, C = Svak Grad, D = Middels Grad og E = Sterk Grad
Rase
357
Vorsteh Strihår
KullID
Født
150786
150786
150786
160379
150786
150786
150786
151522
152869
141219
155804
143255
143255
155904
152151
133446
95726
154114
154114
142433
142433
142433
144813
146540
152086
152086
152086
135448
154666
153135
153135
153135
153135
155809
142358
150061
132983
147764
147764
156974
157846
156348
142593
144541
150059
150059
150059
150059
150059
150059
150059
143473
152594
145326
145326
145326
24.01.15
24.01.15
24.01.15
24.02.15
24.01.15
24.01.15
24.01.15
04.10.14
30.03.15
11.01.14
25.07.15
17.04.14
17.04.14
10.08.15
06.03.15
09.04.13
20.06.09
24.05.15
24.05.15
20.03.14
20.03.14
20.03.14
15.07.14
28.08.14
17.03.15
17.03.15
17.03.15
15.06.13
18.11.13
06.04.15
06.04.15
06.04.15
06.04.15
30.03.15
11.04.14
15.11.14
19.03.13
23.11.14
23.11.14
10.09.15
04.11.15
29.05.15
25.03.14
06.04.14
28.11.14
28.11.14
28.11.14
28.11.14
28.11.14
28.11.14
28.11.14
11.04.14
18.03.15
06.07.14
06.07.14
06.07.14
Reg.Nr.
NO32300/15
NO32299/15
NO32306/15
DK04580/2015
NO32303/15
NO32304/15
NO32301/15
IKCZ85296
NO39188/15
NO33699/14
NO49260/15
NO40581/14
NO40582/14
NO49566/15
NO36612/15
NO41366/13
NO49228/09
NO43548/15
NO43546/15
NO37873/14
NO37875/14
NO37877/14
NO46165/14
NO51692/14
NO36345/15
NO36347/15
NO36343/15
NO48162/13
IS19235/14
NO40028/15
NO40029/15
NO40030/15
NO40031/15
SE35064/2015
NO37618/14
NO30185/15
NO39541/13
NO54998/14
NO55000/14
NO52655/15
NO55294/15
SE38499/2015
NO38397/14
NO45206/14
NO30174/15
NO30171/15
NO30176/15
NO30173/15
NO30169/15
NO30168/15
NO30177/15
NO41356/14
NO38159/15
NO48023/14
NO48020/14
NO48014/14
Ant:
A1 43
B1: 20
Navn
A-Beethoven Av Brandsegg Søndre
Aguero Av Brandsegg Søndre
Aiko Av Brandsegg Søndre
Alfi
A-Mattis Av Brandsegg Søndre
A-Myrtel Av Brandsegg Søndre
A-Ragg Av Brandsegg Søndre
Beechillawn Loud And Proud
Bikkjulf's Ok
Bikkjulf's Tm Mikke
Birk Av Lillealm
Fallvinden's F Gaimi
Fallvinden's F Mena
Fjellgløtt's Djf Aiyana
Gallokåsen's N-aron
Gg Sef
Gromliens Maajja
Guriskogens Blb Lønn
Guriskogens Blb Oda
Haugmyra's Boas
Haugmyra's Ludo Ii
Haugmyra's Turid
Havheims Første Katla
Hella's Zverre
Høldippla's Fides
Høldippla's Ronja
Høldippla's Rå
Håskelia's Ronja
Ice Artemis Freyja
Jentenes Afg Balder
Jentenes Afg Panser
Jentenes Afg Tâne
Jentenes Afg Wanni
Kragborg Tindra
Kubikk
Kvasshøgdas Silva
Molly
Munkefjellets Arox
Munkefjellets Ask
Myrsteggen's FREIDI
Nuuk av Nukik
Oden
Pæskanasens Abbey
Rappjordets Miss Marple
Ruggugglans Boss
Ruggugglans Fant
Ruggugglans Malala
Ruggugglans Olav
Ruggugglans Radar
Ruggugglans Sleipner
Ruggugglans Vindja
Røra
Schou's Arges
Schou's Lycke
SCHOU's Magali`s Shakira
Schou's Regal
28.12.16
C1: 5
D1: 1
E1: 0
Antall Avleste:
69
Kjønn
HD Res.
AvlestDato
H
H
T
H
H
T
H
T
H
H
H
H
T
T
H
H
T
T
T
H
H
T
T
H
T
T
H
T
T
H
H
H
T
T
H
T
T
H
H
T
H
H
T
T
H
H
T
H
H
H
T
T
H
T
T
H
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
B1
B1
C1
A1
A1
A1
A1
A1
C1
B1
A1
A1
B1
D1
B1
C1
C1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
B1
A1
B1
A1
B1
A1
A1
B1
A1
A1
A1
A1
B1
A1
A1
B1
A1
B1
B1
A1
B1
B1
A1
A1
A1
11.11.16
07.12.16
26.11.16
03.03.16
07.12.16
11.11.16
30.11.16
09.11.16
20.07.16
08.06.16
16.09.16
01.06.16
07.01.16
14.12.16
11.11.16
03.03.16
22.11.16
11.11.16
22.06.16
25.04.16
03.03.16
19.02.16
04.05.16
26.05.16
27.05.16
15.06.16
12.08.16
22.01.16
01.05.16
20.04.16
07.12.16
12.08.16
05.07.16
20.04.16
01.04.16
06.04.16
11.03.16
07.12.16
18.11.16
09.12.16
02.12.16
11.11.16
07.01.16
20.01.16
05.02.16
22.01.16
27.01.16
26.10.16
27.01.16
05.02.16
22.01.16
06.04.16
16.09.16
01.07.16
05.02.16
30.03.16
Side 1 av 2
KullID
Født
145326
145326
152594
145716
145716
145716
145716
145716
44932
123820
147556
130799
145533
06.07.14
06.07.14
18.03.15
05.06.14
05.06.14
05.06.14
05.06.14
05.06.14
30.05.04
26.04.12
08.09.14
21.10.12
26.05.14
Reg.Nr.
NO48019/14
NO48018/14
NO38164/15
NO49399/14
NO49400/14
NO49401/14
NO49402/14
NO49404/14
19120/04
NO43104/12
SE51889/2014
NO32520/13
SE40982/2014
Navn
Schou's Saga
Schou's Sara
Schou's Yanka
Skarsemsløkkja's Varg
Skarsemsløkkja's Ludvik
Skarsemsløkkja's Peik
Skarsemsløkkja's Sprokket
Skarsemsløkkja's Vår
Skrotum-rone
Speldraget's Fresh
Sub Terram För Hundan
Tytingens B Pug
Vretstugans X-prinz
Kjønn
HD Res.
AvlestDato
T
T
T
H
H
H
H
T
H
T
H
H
H
B1
B1
B1
A1
A1
A1
A1
A1
B1
A1
B1
A1
C1
07.01.16
05.02.16
11.09.16
27.05.16
27.05.16
01.07.16
22.07.16
27.05.16
08.04.16
01.07.16
11.03.16
24.06.16
15.06.16
Side 2 av 2