norges største skoleturné mot nettmobbing

NORGES
STØRSTE
SKOLETURNÉ
MOT NETTMOBBING
Les mer på brukhue.com
VET DU HVA BARN OG UNGDOM GJØR
PÅ NETT OG MOBIL?
Nå har du sjansen til å lære mer om den digitale hverdagen barn lever i, og ikke minst
hvordan du som voksen kan bidra til at barn får en trygg digital oppvekst i ditt nærmiljø.
Bruk Hue – Norges største skoleturné mot nettmobbing inviterer til stormøte.
Lær hvordan du kan bidra til at barn og unge
tar gode valg og utvikler gode holdninger. På
samlingen, som er dialogbasert vises det film
og du får konkrete tips og råd.
Siden starten i 2009 har over 1000 skoler
hatt besøk av Bruk Hue, over 250 000 elever
og vel 50 000 foresatte har fått mer kunnskap
om nettmobbing.
3 av 4 elever forteller at de står bedre rustet til
å håndtere nettmobbing etter at Bruk Hue har
vært på besøk.
9 av 10 foreldre sier at de har lært mer om hva
man kan gjøre for å begrense nettmobbing
blant ungdom og hvor man kan henvende seg
for å få hjelp.
SKOLE:
TIDSPUNKT:
STED:
SIGNATUR:
Vi håper å se deg på denne viktige samlingen!