Se hele programmet for konferansen.

PROGRAM
OPPVEKST­KONFERANSEN
PARALLELLSAMFUNNET - ER DET OSS?
30.03.2017 / Sted: Det Norske Teatret
09:30–09:40
Åpning av konferansen
SOLVEIG HORNE
Statsråd i Barne- og like­stillings­departementet
09:40–09:45
Velkommen
MARI TROMMALD
Direktør i Barne-, ungdoms- og familie­direktoratet
09:45–10:45
Ulikhetens pris. Økende forskjeller og manglende
muligheter for barn og unge i et globalt perspektiv
RICHARD WILKINSON
Britisk professor i epidemiologi og forfatter
PAUSE 15 MIN
11:00–11:30
Fattigdommens økonomi - og økonomiens fattigdom
KALLE MOENE
Prosessor ved Økonomisk institutt ved UiO og spaltist i Dagens
Næringsliv
11.30–12:00
Livslykke – hva skaper et godt liv?
BENGT LINDSTRØM
Professor i livslykke ved Senter for helsefremmende forskning
ved NTNU
LUNSJ 60 MIN
13:00–13:10
Oppvekst 2017
BJØRN LESCHER-NULAND
Fungerende avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og
familie­direktoratet
13:10–13:30
Økende forskjeller - konsekvenser for kommunene
SIGBJØRN JOHNSEN
Fylkesmann i Hedmark
13:30–13:45
Hvordan bidrar kommunene til å forhindre
marginalisering blant barn og unge?
HELGE EIDE
Områdedirektør Interessepolitikk i KS
13:45–14:00
Utenforskap og marginalisering i et integreringsperspektiv
MAHMOUD FARAHMAND
Leder organisasjonen LIM (Likestilling – integrering – mangfold)
PAUSE 15 MIN
14:15–14:30
BERNT APELAND
Frivillighetens betydning for velferden i Norge
Generalsekretær i Røde Kors
14:30–14:50
DEEYAH KHAN
Filmregissør og menneske­rettsaktivist
Hva reiser de fra? En samtale om vanskelige
oppvekstvilkår, marginalisering og ekstremisme
14:50–15:15
TOR-AKSEL BUSCH
Er marginaliserte familier mer utsatt for vold?
Riksadvokat
PAUSE 15 MIN
15:30–16:30 (slutt)
OPPVEKSTSOFAEN
Velferdsdirektørene diskuterer hva det offentlige kan gjøre for å samhandle bedre for å motvirke
marginalisering og lage «sømløse» overganger innfor skole, barnevern, helse og NAV.
DELTAKERE
• Hege Nilssen (Utdanningsdirektoratet)
• Sigrun Vågeng (Arbeids- og velferdsdirektoratet)
• Libe Riber-Mohn (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
• Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet)
• Mari Trommald (Barne, ungdoms- og familiedirektoratet)
• Henrik Nielsen (Bufdir) styrer debatten