Om tillatte meldinger og utfylling av systemkort

Om tillatte meldinger og utfylling av systemkort
De norske reglene for tillatte systemer er i hovedsak en oversettelse av World Bridge
Federation sin System Policy
http://worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/officialdocuments/Policies/WBFSystemsPolicy.pdf
Det vanskelige punktet om å åpne på entrinnet med mindre enn 8 Hp eromtalt i reglene for
HUM punkt C: By partnership agreement an opening bid at the one level may be made with values a
king or more below average strength.
Dersom dette gjøres så er systemet pr definisjon HUM. Muligheten til å bløffe er fortsatt der.
Vi sitter med følgende spørsmål.
1. Skal regelen følges?
a. Vi mener Ja, men hva WBF mener er svært uklart. Åpning i tredje hånd er ikke
omtalt i reglene, og det sies heller ingenting om soneforhold.
2. Hva må avviket være for at det skal kunne kalles en bløff?
a. Trolig max 6 hp generelt eller 5hp dersom det er en ekte bra farge.
b. Når det er bløffet en gang eller 2 i makkerparet i denne posisjonen så er det
HUM derfra.
Ad andre avvik fra systemet så sier vi på generelt grunnlag at et avvik på 1(2)
Hp eller kort i fargelengder er OK så lenge det ikke bryter grenser og blir
Brown Stickers:
a) Any opening bid of two clubs through three spades that:
i) could be weak (may by agreement be made with values below average strength) AND
ii) does not promise at least four cards in a known suit.
EXCEPTION: The bid always shows at least four cards in a known suit if it is weak. If the bid
does not show a known four card suit it must show a hand a king or more over average
strength.
(Explanation: Where all the weak meanings show at least four cards in one known suit, and
the strong meanings show a hand with a king or more above average strength, it is not a
Brown Sticker Convention.)
EXCEPTION: a two level opening bid in a minor showing a weak two in either major, whether
with or without the option of strong hand types containing 16 high card points or more, or
with equivalent values. Defensive measures are permitted for opponents as in 6 below. .
b) An overcall of a natural opening bid of one of a suit that does not promise at least four cards in a
known suit.
EXCEPTION: A natural overcall in no trumps.
EXCEPTION: any cue bid suit that shows a strong hand.
EXCEPTION: a jump cue bid in opponent’s known suit that asks partner to bid 3NT with a
stopper in that suit.
c) Any 'weak' two-suited bids at the two or three level that may by agreement be made with three
cards or fewer in one of the suits.
d) Psychic bids protected by system or required by system.
e) None of the foregoing restrictions pertain to conventional defences against forcing, artificial
opening bids or defences against ‘Brown Sticker’ or HUM conventions.
(NB etter sterk 1 kløver eller sterk 2 kløver kan gjelder ikke kjent farge regelen)
f) For the avoidance of doubt an opening bid of one club which may be made on a doubleton or
singleton club and which is ostensibly natural and non-forcing should be regarded as natural and not
artificial..
WBF har gitt egne regler for utfylling av spesielle skjemaer når man bruker en Brown Sticker.
Annonsering
Vi har særnorske regler som sier at alle åpninger fra 1NT til og med 2 spar skal annonseres.
Reglene krever at man annonserer ved å vise betydningen på systemkortet. Både den som
skal annonsere og den som skal motta informasjonen er ansvarlig for at utvekslingen av
informasjon virkelig skjer.
Utfylling av systemkortet.
Det anbefales at normalkravet til en åpning kompletteres med at et mulig minimumskrav
settes i parentes
Eksempel: 1NT (14)15-17(18) kan være semibalansert
(Semibalansert betyr: Kan inneholde 1 singelton eller 2(3) dobbeltonner).
Desto bedre systemkortet er utfylt og så lenge variantene alerteres og forklares innenfor det
lovlige området så er det lite å hente for motparten.
Det er vesentlig å skille mellom grenser for poengstyrke og fargelengder som settes i WBF
sin system policy. Der må en hånd ha minst 8 hp for en åpning på entrinnet og den må ha 13
hp for at en flerfargemelding ikke må vise 4 kort i en bestemt farge.
Eksempel: Åpning 2 NT som viser enten begge minor eller begge major er lovlig med minst
13 hp og det er en Brown Sticker med bare 12 hp. Dette er en grense som man ikke kan
strekke seg over.
Til slutt: Dersom man absolutt vil ha lov til å åpne i tredje hånd med mindre enn 8 Hp så er
systemet HUM. I SM sammenheng betyr det at det må sendes inn, distribueres til alle andre
og at man er bortelag i alle kamper – Og at et lag kan la samme par møte det paret som
bruker et HUM system i begge halvrunder.