søknadsskjema for skoleåret 2017/18 ungdomsskolen

SØKNADSSKJEMA FOR SKOLEÅRET 2017/18
UNGDOMSSKOLEN
Elevens etternavn
Fornavn
Boligadresse
Postnr./-sted
Personnummer (11-siffer)
Søker til trinn
Mellomnavn
Kjønn
Elevens bostedsskole
Søkes det på andre skoler?
I tilfelle ja, hvilke:
Mors etternavn
Fornavn
Evt. annen adresse
Postnr./-sted
Personnummer (11-siffer)
E-post
Arbeidssted
Tlf. arbeid
Fars etternavn
Fornavn
Evt. annen adresse
Postnr./-sted
Personnummer (11-siffer)
E-post
Arbeidssted
Tlf. arbeid
Navn på søsken
Fødselsår på søsken
Mellomnavn
Mobil
Mellomnavn
Mobil
Hvordan fikk du informasjon om Bærum Montessoriskole (f.eks gjennom kjente, avisen, Internett)
Fortell kort hvorfor du/dere ønsker skoleplass til barnet
Helseopplysninger som er relevante for skolen
Andre opplysninger som er viktige ved behandling av søknaden
Når det gjelder søknadsbehandling og tildeling av elevplass, er det viktig å vite følgende:
Søknadsfrist til ungdomsskolen er 1. november 2017
En elevplass for skoleåret 2016/2017 koster kr. 2 580 pr. måned i 11 mnd., (totalt kr. 28 380 pr. år).
Skolepengebeløpet vil bli justert innenfor de rammer som settes av myndighetene. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr. 1 000 ved bekreftelse av skoleplass. Elevens skoleplass anses gjensidig bekreftet når skolepengene
for første måned samt administrasjonsgebyret er innbetalt. Innbetalingene foretas med avtalegiro. Begge foreldre
er økonomisk ansvarlig for at skolepengene blir betalt.
Vennligst merk følgende:

Oppsigelse av skoleplass skal sendes skriftlig. E-post kan benyttes.

Det er 3 måneders oppsigelsestid på skolen. Sies skoleplassen opp, forplikter de foresatte seg til å
betale skolepenger de påfølgende 3 månedene, uavhengig av om plassen benyttes eller ikke.
Skolepengene faktureres:
□ mor
□
far
Sted/dato……………………………………………………………
Sted/dato………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Begge foresattes underskrift
Søknaden sendes: Bærum Montessoriskole, Ballerud allé 1, 1363 Høvik
Tlf.: 67 83 08 40 Org.nr. 976 320 409
www.montessori-baerum.no
E-post: [email protected]