Lister barnevern - Lyngdal kommune

LISTER BARNEVERN
LEDIG STILLING
Farsund
Lyngdal
Kvinesdal
Sirdal
Flekkefjord
Ekstern utlysning
Dato 07.02.17
Kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister
Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 34 000. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet.
Lister barnevern består av 32 engasjerte medarbeidere. Vi har også 5 dyktige miljøarbeidere som utfører mye av vårt
endringsarbeid i familiene. Lister barnevern har følgende interne organisering: mottak, barneteam (0 – 12 år), ungdomsteam
(13 – 23 år), omsorgsteam og et tiltaksteam plassert i Huset i Farsund. I tillegg har Lister barnevern deltakelse i
kjernegrupper for ungdommer. Vi har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats. Lister barnevern jobber
aktivt med fagutvikling.
Barnevernkurator – Lister barnevern
Ved Lister barnevern har vi bla grunnet fødselspermisjoner ledig følgende stillinger:
 2 vikariater i 100 % stilling
Det er i utgangspunktet ledig et vikariat som ettervernskonsulent i tiltaksteam og ett vikariat som
kontaktperson i barneteam, med mulighet for intern omrokkering etter behov.
Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en
konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten
Arbeidsoppgaver
Som kontaktperson i barneteam vil du i hovedsak jobbe med:
 Undersøke og kartlegge barns omsorgssituasjon
 Iverksetting og oppfølging av tiltak
 Tverrfaglig samhandling i å finne gode tiltak til det beste for det enkelte barn og deres
familier
 Partsrepresentant i fylkesnemnd og øvrig rettsapparat der dette er nødvendig
Som ettervernskonsulent i tiltaksteamet vil du i hovedsak jobbe med:
 Praktisk bistand, veiledning og oppfølging av ungdom med sammensatte behov
 Økonomisk råd og veiledning til brukere av tjenester
 Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 Koordinering for å sikre at brukere får helhetlig oppfølging fra ulike instanser
Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
 3 årig høyskole- / universitetsutdanning innen helse/sosialfag eller annen relevant
høyskole/universitetsutdanning
 Erfaring fra saksbehandling etter lov om barneverntjenester er ønskelig
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 Interesse for og engasjement i barn og ungdommer
 Evne til å kommunisere og etablere gode samarbeidsrelasjoner
 Evne til å ta initiativ, takle motstand og jobbe både selvstendig og i team
 Stor arbeidskapasitet da vår hverdag er hektisk
 Lyst på en utfordrende jobb i et tett samarbeid med gode arbeidskolleger
 Sertifikat
For stillingen som ettervernskonsulent er det i tillegg sterkt ønskelig med erfaring fra tverrfaglig
samarbeid og god kjennskap til andre lovverk og tjenester på 1. og 2. linjenivå.
Du må være fleksibel, robust, selvstendig og bevisst din egen innvirkning i et etablert arbeidsmiljø.
Vi forventer at du tar initiativ og takler å jobbe i motstand. Den som ansettes må påregne noe arbeid
utover ordinær arbeidstid og bør disponere egen bil i tjenesten.
Personlig egnethet og forutsetning vil bli særlig vurdert.
Hva kan vi tilby?
 Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 Godt og trivelig arbeidsmiljø med kompetente kollegaer
 Muligheter for spesialisering og faglig utvikling
 Ekstern veiledning
Arbeidstakere ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og
tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.
Spørsmål om stillingene kan rettes til fung. enhetsleder Bodil W. Glomsheller på telefon 488 90 785.
Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger og informasjon om kommunen finnes på
www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på utdannelser, vitnemål og praksis m.m. medbringes
ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).
Søknadsfrist: 28.02.17