Tinn kommune

Det offisielle programmet for ordføreren i Tinn i uke 6/2017 er:
Mandag
-Møte i Kontrollutvalget
-Evaluering av beredskapsledelse
-Rådmannens reiselivsgruppe
-Møte vedr mulighetsbildet Tinn legevakt
-Styremøte i Telemark Senterparti
Tirsdag
-KS Strategikonferanse, Vrådal
Onsdag
-KS Strategikonferanse, Vrådal
Torsdag
-Møte i 17 mai komiteen
-Møte med POD (Politidirektoratet for å opprettholde Rjukan Politistasjon som fortsatt eget
tjenestested med stedlig ledelse), Oslo
Fredag
-Møter vedr Helse- og omsorgsplan
-Fylkesårsmøte i Telemark Senterparti, Vrådal
Lørdag
-Fylkesårsmøte i Telemark Senterparti, Vrådal
Mvh
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Ordfører (Sp)
Tinn kommune
Besøksadresse:
Torget 1, 3660 Rjukan
Postadresse:
Pb 14, 3661 RJUKAN
[email protected]
tlf: 35 08 25 01 / 911 76 706