pdf med info og priser

NLAs
FAGDAG
2017
INVITASJON
Dagen starter med foredrag om den
mellomstore byen i en større kontekst:
de nye regionene og InterCity-toget
som binder sammen de mellomstore byene.
Deretter går vi ned i detaljene via
sentrumsutvikling for å tiltrekke
næringsliv, før hovedforedragene om
konkrete prosjekter i den mellomstore
byen.
Landskapsarkitekturprisen 2017 deles ut.
Det blir byvandring og deretter fest
på House of Foundation.
Konferansen holdes på Verket Scene.
Adresse: Moss Verk 1, Moss
DELTAKERAVGIFT:
Medlem av NLA, NIL, NAL kr 2600,Ikke medlem kr 3200,Arbeidssøkende kr 1500,Student kr 350,Påmelding med online betaling
på www.landskapsarkitektur.no
STED: VERKET SCENE I MOSS
OM: UTVIKLING AV VÅRE MELLOMSTORE BYER
DATO: 31/03/17
HUSK Å GJØRE: DRA TE MOSS!
PROGRAM
8.00–8.45Registrering/Kaffe
8.45–9.00
Underholdning
9.00–9.10Innledning/velkommen
9.10–9.30 •
Presentasjon av temaet
•
Presentasjon av sponsor
9.30–9.50
9.50–10.20
Musikalsk innslag
Konferansier:
Maren Hersleth Holsen
Er en 172 år gammel struktur moden for reform?
«InterCity-satsingen og
knutepunktutvikling i Østfold
hvordan etablere en felles forståelse av muligheter og begrensninger?»
Fylkesordfører i Østfold
Ole Haabeth
Landskapsarkitekt MNLA, leder knutepunkter
Intercity-prosjektet
Marianne Hermansen
10.20–10.50 Pause – Frukt – Besøk hos sponsorer
10.50–11.15
11.15–11.40
11.40–12.05
Hvordan skaper vi god byutvikling i Fredrikstad?
Opplevelsesbasert handel i framtiden skjer utendørs
«Moss – Byutviklingen i
fortid, nåtid og framtid med vekt på strategier or kompakt byutvikling og infrastruktur»
Direktør for Fredriksborg AS, Morten Olav Fredriksen
Eiendomsutvikler
Sander Grundvig
Kommuneplanlegger
og landskapsarkitekt
Terje Pettersen
12.05–13.05Lunsj
13.05-14.05 BY + LAND = BLAND!
- om klimatilpasning i by
Arkitekt MAA, partner i TREDJE NATUR (DK),
Ole Schrøder
14.05–14.20Pause
14.20–15.20
Transformation and Identity Landskapsarkitekt, -«Bytransformasjon» med karres+brands (NL)
suksesseksempler fra mellomstore Sylvia Karres
byer/bydeler i Norge og Nederland»
15.20–15.50 Pause – Besøk hos sponsorer
15.50–16.00Oppsummering
Konferansier:
Maren Hersleth Holsen
16.00–16.30 Kåring av LA-prisen 2017
16.45–18.15 Byvandring
STED: VERKET SCENE I MOSS
OM: UTVIKLING AV VÅRE MELLOMSTORE BYER
DATO: 31/03/17
HUSK Å GJØRE: DRA TE MOSS!
FESTMIDDAG
Fredag kveld fra kl 19.15—
PRISER:
kr 650,- for medlemmer
kr 850,- for ikke-medlemmer
kr 350,- for studentmedlemmer.
Festen holdes på House of Foundation.
Det blir fest med mat og mingling.
Årets sammenkomst for fagfolk og interesserte.
Forholdene ligger til rette for en kveld hvor nye
kontakter skapes, og gamle bånd forsterkes:
«House of Foundation er et vitalt og nyskapende
tilskudd til kunstbyen Moss [og er] sammen med Punkt Ø
og Momentum, med på å videreføre Moss’ sterke posisjon
som kunstby.»
Adresse: Henrik Gerners gate 12, 1530 Moss
ÅRSMØTE
NLAs årsmøte 2017 holdes på Jeløy Radio,
Kortbølgen 74, 1519 Moss
lørdag 1. april kl. 10.00—13.00.
Årsmøtesakene publiseres ca. 8. mars på NLAs nettside.
FULLMAKTER
Fullmakter kan leveres
i årsmøtelokalet fra kl 09.30—10.00
NLA bestiller rom for lokalavdelings-representanter/
delegater til årsmøtet fra fredag til lørdag,
og gjør opp på felles regning.
STED: VERKET SCENE I MOSS
OM: UTVIKLING AV VÅRE MELLOMSTORE BYER
DATO: 31/03/17
HUSK Å GJØRE: DRA TE MOSS!
OVERNATTING
Vi har reservert rom på tre ulike hoteller i Moss.
NB Oppgi at det er til NLAs konferanse.
Jeløy Radio (kun 31.3-1.4) Kortbølgen 74, 1519 Moss
Bestilles pr e-post til
[email protected]
innen fredag 24. mars.
Enkeltrom med frokost, kr 1150,-/person.
Dobbeltrom med frokost, kr 690,-/person.
Moss Hotell Dronningensg. 21, 1530 Moss
tlf: 69 20 24 00 [email protected]
Priser 30. mars:
Enkeltrom: Kr 1190,- per rom per natt.
Dobbeltrom: Kr 1390,- per rom per natt.
Priser 31. mars:
Enkeltrom: Kr 950,- per rom per natt.
Dobbeltrom: Kr 1150,- per rom per natt.
Mitt Hotell
Rådhusgt. 3, 1531 Moss
tlf: 69 25 77 77 [email protected]
Enkeltrom kr 890,-
TAKK TIL VÅRE SPONSORER:
3d_form
AFAG
Altaskifer
BURRI public elements
Elverdal AS
Focus Software iGuzzini
Stolper Kebony Norge Luminator
Kompan Norge LOG Nola Miljø & Støyskjerm
Streetlife Studio Scandinavia
Søve Vestre WESP http://3dform.nu/
http://afag.no/
http://www.altaskifer.com/
http://www.burri.world/en
http://elverdal.no/
https://www.focus.no/
http://www.iguzzini.com/
http://stolper.no/
http://kebony.com/no/
http://www.luminator.no/
http://www.kompan.no/
http://log.no/log-utemiljo/
https://nola.se/ http://miljoogstoyskjerm.no/
http://www.streetlife.nl/en/
http://www.sove.no/
https://vestre.com/no/
http://wesp.no/
STED: VERKET SCENE I MOSS
OM: UTVIKLING AV VÅRE MELLOMSTORE BYER
DATO: 31/03/17
HUSK Å GJØRE: DRA TE MOSS!