Prisliste 2017 OPPDAL EIENDOMSMEGLING AS / AKTIV OPPDAL

Prisliste 2017
OPPDAL EIENDOMSMEGLING AS / AKTIV OPPDAL
Kostnader ved bruk av megler
Provisjon
(Minsteprovisjon kr 40.000,-)
Eventuell timepris
(ved valg av timebasert meglervederlag)
Tilretteleggingsgebyr (veil. pris)
Visning (per times visning)
Oppgjør
Prosentsats varierer med forventet
salgssum, og er inkl. mva.
Kr. 1.750,-
Kr. 15.000,Veil. kr. 1.250,Kr. 4.375,-
Markedspakke
Fra kr. 9.500,- til kr. 19.500,-
Prospektpakke
Inkludert i markedspakke
Spørregebyr elektronisk grunnbok
Sikkerhetsstillelse
Kr. 172,- pr. stk.
Kr. 525,-
Andre mulige kostnader
Boligsalgsrapport inkl. planskisse
Øvrig annonsering/markedsføringspakke
Nabolagsprofil
Ferdigattest, avhengig av kommune
Informasjon fra eventuell forretningsfører
Innhenting av offentlig/kommunal informasjon
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring
Fotografering
Eierskifteforsikring
Alle oppgitte priser er inkl. mva.
Priser fra kr. 8.300,Markedsføringen tilpasses i forhold til hva
som er best for deg og din bolig
Kr. ,Pris fra ca. kr. ,Kun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av forretningsfører
Oppdal: kr. 3.394,Rennebu: kr. 3.633,(Fast eiendom/selveier) Kr. 525,(Andelsbolig) Kr. 430,Normalt ca. kr. 3.500,- (avhengig av pakke)
Iht. avtale med Norwegian Broker
Side: 2/2