Baktropp - Frognmarkas Venner

Baktropp
Rapporterer sekretariat
Telefon: Trygve 41541779 eller bruk telefonliste for
turmarsjen
Kommuniserer med
Ansvarlig
Utstyr
Sekretariatet og mellomstasjonene
Frognmarkas Venner
Refleksvest, mobiltelefon, ryggsekk, søplesekker, drikke,
telefonliste, kart, kniv eller saks og førstehjelpssaker
Generell beskrivelse av jobben
1.
2.
3.
4.
5.
Bruk refleksvest for lett kunne gjenkjennes og for å få oppmerksomhet
Danne baktroppen og få med alle
Ta bilder og video underveis
Ta med avmeldingslister fra mellomstasjoner
Ta med fulladet mobiltelefon og telefonliste